Topas

 

Topas är en ädelsten som finns i nästan alla färger. Det är dock ytterst ovanligt att topas är naturligt grön, ser du grön topas på marknaden så beror det på att den är behandlad. Detsamma gäller nästan all blå topas som finns, den är egentligen färglös eller brunaktig men har genom uppvärmning och/eller bestrålning fått sin fina blå färg.

Imperial topas är handelsnamn för en vacker orange färgad topas, imperial topas är den mest eftertraktade varianten och kan vara en väldigt dyrbar ädelsten medan topas som är färglös eller behandlad tillhör de billigare ädelstenarna.

Mineralet topas förekommer i bergarten pegmatit och finns över hela världen. Topas av smyckekvalitet bryts främst i Brasilien och på många olika platser i Afrika. Topas av låg kvalitet bryts på många ställen och det materialet behandlas på olika vis för att bli attraktivt nog att användas i smycken.
 

Orsaken till färg hos topas beror till största delen på färgcenter orsakade antingen av joner eller tomma platser i kristallstrukturen orsakade av t ex strålning. Orange och rosa färg orsakas åtminstonne delvis av Cr3+ medan gul och blå inte är helt klarlagt men båda färgerna har färgcenter vilka även förekommer i den ovanliga grön topasen vilket gör att man kan sluta sig till att grön topas har blå och gul färggivare vilka tillsammans gör att stenen upplevs som grön.

Den absoluta majoriteten av blå och grön topas på ädelstensmarknaden har fått sin färg på konstgjord väg. Färglöst, blekt och brunaktigt material utsätts för en kombination av bestrålning och värmebehandling vilket orsakar blå färg. Innan man sätter igång en behandling bestämmer man om man vill att stenarna ska få den stark eller svagare blå färg. Neutronstrålning ger djupare och starkare blå färg medan gamma och betastrålning ger ljusare toner. Olika toner av blå färg benämns som t ex London blue eller Swiss blue.
Det är dock inte all topas som går att behandla med värme och strålning. Detta beror på små kemiska skillnader orsakade antingen under bildningsprocessen eller genom efterföljande geologiska händelser. Material som inte går att värme eller strålningbehandla utsätts istället för olika typer av beläggningar. Det kan handla om att stenen får ett tunt lager titanoxid vilket orsakar ett regnbågslikande skimmer och dessa stenar kallas i handeln ofta "mystic topas", "regnbågstopas" eller likande. Topas som fått sin färg på detta vis tillhör de allra billigaste ädelstensmaterialen och behandlingen är inte stabil utan kommer relativt snart att nötas bort. Vissa stenar utsätts för diffussion viket betyder att en färggivare genom värme reagerar med eller tränger ner i ytan på topasen och på så vis skapar t ex grön eller blå färg.

Ordet topazio betyder i brasilien gul och har använts för alla möjliga gula stenar men framförallt gul och gulbrun kvarts kom att förknippas med benämningen topazio viket lett till att ordet topas använts även för gula och gulbruna kvartser. Detta har levt kvar länge och det händer än idag att man ser att benämningen röktopas användas för rökkvarts och madeiratopas för citrin vilket kan vara förvirrande om man inte känner till bakgrunden.
Benämningen "ädeltopas" har använts för att skilja gul och orange topas från citrin.

Det har gjorts försök att tillverka topas på konstgjord väg men detta har visat sig förvånansvärt svårt och dyrt, detta i motsats till rubin, safir och smaragd som är relativt lätta och billiga att tillverka på konstgjord väg. En duktig gemmolog kan dock alltid avgöra om en ädelsten är av naturligt eller syntetiskt ursprung eller har utsatts för någon typ av behandling.

 

                                    Jan O Asplund

Denna topas var då den köptes brun men efter att ha exponerats för ljus ett par år förlorade den sin färg och är nu helt färglös.
Transmissionsspektra för den färglösa topasen i bilden ovan.
Topas är en populär sten som finns i många färger, dock är blå och grön topas mycket ovanligt i naturen men ganska vanligt i smycken - detta beror på att man behandlar topas med bestrålning, värme eller genom ytlig diffusion för att göra den blå eller grön.

Gul och gulbrun topas värmebehandlas för att bli rosa genom upphettning till 550 grader celcius.

Topas slipas ibland för att se ut som råa diamantkristaller, syftet med det är att lura okunniga köpare. Skälet att man använder just topas är att topas har ungefär samma densitet som diamant.