Tigeröga (eng. Tiger´s eye)

 

Tigeröga är ett gulbrunt material som precis som bland annat Ametist, Citrin och Bergkristall tillhör kvartsgruppen. Tigeröga bildas genom att kvarts ersätter fibriga asbestmineral, det är alltså en pseudomorph - kvartsen har ersatt ett mineral men behållit dess form.

Välslipad tigeröga av bra kvalitet får en fin kattöga effekt.

Tigeröga som utsätts för värmebehandling blir rödbrunt och kallas då ofta för oxöga. Det finns även en blåaktig variant, falköga, som fått sitt utseende på liknande vis som tigeröga. Även Pietersit är närbesläktat med tigeröga.

Tigeröga är ett relativt billigt ädelstensmaterial som uppskattas för sina optiska egenskaper och används både i smycken och skulpteras.

Pietersit är en nära släkting till tigeröga men skiljer sig genom att ha fler färger samt att den fibriga strukturen är mer oregelbunden och uppbruten.