Solsten

Solsten tillhör mineralet fältspat. Den har inneslutningar i form av små hematitkristaller vilka ligger som tunna plattor och ger upphov till aventurescens. Denna effekt är mycket eftertraktad. Den bästa solstenen kommer från Plush i Oregon, USA. Fasettslipad "Oregon sunstone" kan vara en ganska dyrbar ädelsten. Solsten förekommer dock även på många andra platser i världen.

Solsten är mycket populär och det finns ett konstgjort material som vanligen kallas guldsten som tillverkas för att imitera solsten.

Det förekommer en annan variant av fältspat, Andesin, som kan påminna om solsten. Andesin tillhör dock en annan variant av fältspat som kan få rödaktig färg av koppar. Andesin av ädelstenskvalitet är inte särskilt vanlig och brukar endast förekomma i väldigt små kristaller.
Det har dock förekommit att andra varianter av fältspat på konstgjort väg behandlats för att efterlikna just röd andesin vilket är en ganska attraktiv ädelsten. Det har i USA under flera år pågått rättstvister kring just felaktig marknadsföring och benämningar kring andesin.

Fältspat med hematitinneslutningar från östafrika säljs ibland under namnet solsten men det är inte helt korrekt i och med att den östafrikanska varianten består av kalifältspat med inlagrad hematit och inte som den "äkta" solstenen av oligoklas. Östafrikanska stenar av denna typ benämns istället Sunstar. Som synes på bilden ovan förekommer kattögaeffekt men även stjärneffekt kan förekomma.

Guldsten, eller Goldstone som den vanligen kallas, är ett konstgjort material som från början var tänkt att imitera solsten men som nu lever sitt eget liv som smyckessten i billigare smycken. Goldstone tillverkas i många olika färger men trots namnet innehåller guldsten inget guld...
Fältspat med hematitinneslutningar från östafrika säljs ibland under namnet solsten men det är inte helt korrekt i och med att den östafrikanska varianten består av kalifältspat med inlagrad hematit och inte som den "äkta" solstenen av oligoklas. Östafrikanska stenar av denna typ benämns istället Sunstar. Som synes på bilden ovan förekommer kattögaeffekt men även stjärneffekt kan förekomma.