Smaragd

 

Smaragd är den gröna ädelstensvarianten av mineralet Beryll. Smaragd har använts som dekoration i smycken och ornament sedan urminnes tider och i många kulturer. Mest förknippad är smaragden med Sydamerika där särskilt Brasilien och Colombia varit viktiga fyndorter för smaragd. Idag bryts smaragd av god kvalitet bland annat i Zambia, Zimbabwe, Pakistan och Ryssland förutom i Sydamerika. Smaragder innehåller nästan alltid inneslutningar, dessa ineslutningar ser olika ut på olika platser och en duktig gemmolog kan ofta avgöra från vilket land, ibland till och med från vilken gruva, stenen kommer.
 

Smaragd är ett hårt material men för att vara en ädelsten så är den ganska skör. Smaragden har fått en egen slipning uppkallad efter sig, smaragdslipningen, som tar hänsyn till stenens skörhet och därför fått avtrubbade hörn.

Redan vid brytplatsen brukar smaragden läggas i olja, detta för att oljan ska tränga in i stenen och dölja sprickor. Denna behandling är så vanlig att man alltid utgår från att smaragder är oljebehandlade, denna behandling är dock inte permanent, oljan försvinner med tiden. En duktig gemmolog kan alltid se om en smaragd är oljebehandlad eller inte, dock krävs ibland ganska avancerade instrument för att med säkerhet kunna säga om stenen är behandlad eller ej.

Emellanåt förekommer rapporter om smaragder som behandlas strålning men det är en behandlingsvariant som bara utförts på experimentbasis men kan vara en behandling att se upp för i framtiden. För att avslöja den typen av behandling krävs tillgång till avancerad infraröd spektroskopi.

 

Imitationer och syntetiska smaragder

Smaragder av bra kvalitet är dyra och eftertraktade, detta gör att det används många andra material för att imitera smaragd. Glas och färgad kvarts är billiga material som kan utgöra övertygande imitationer men även andra gröna ädelstenar kan ibland misstas för att vara smaragd.

Smaragd tillverkas även på konstgjord väg i laboratorier. Dessa stenar är lika "äkta" som naturliga smaragder, dock är det viktigt att redovisa för kunden att stenen är konstgjord i och med att den vanligen är betydligt billigare än om den varit naturlig. Fast bara för att en sten är konstgjord behöver inte betyda att den är värdelös, t ex kan syntetiska smaragder av tillverkaren Chatam kosta flera hundra dollar per carat, medan stenar av en annan tillverkare eller med en billigare teknik kanske bara kostar någon tia.

 

Läs mer om färger hos mineralet beryll HÄR.

 

Jan O Asplund

Smaragdkristall i kvarts och biotitmatrix från Brasilien.
Oljefyllning av sprickor i smaragd är mycket vanligt och identifieras med hjälp av förstoring och rätt typ av belysning.
Flussinneslutningar i syntetisk smaragd tillverkad av Chatam
Syntetisk smaragd tillverkad genom hydrotermal process.
Dublett med krona av färglös beryll och paviljong bestående av syntetisk smaragd.