Painit, Petalit, Periklas, Pezzotait, Pietersite, Pollucit, Poudrettit, Prenit, Pyrit


Painit

Painit ansågs länge, från dess upptäckt på 1950-talet fram till slutet av 00-talet vara ett av världens mest sällsynta mineral. Den enda fyndorten är i Burma och det brun -rödbrunaktiga , ibland med dragning åt orange, mineralet har ganska goda ädelstensegenskaper, det är hårt (8) och stabilt (inte lösligt i syror). Mineralet lämpar sig främst för cabochonslipning men de betydligt ovanligare välutvecklade kristallerna fasettslipas med fördel. Det har under de senaste åren gjorts nya fyndigheter i Burma av Painit och mineralet är inte längre så extremt ovanligt som försäljare ofta påstår, även om det ännu aldrig påträffats utanför Burma. (Påträffade exemplar räknas dock fortfarande i antal och inte i kilo eller ton)

Painit är ett boratmineral som hittas associerat med rubin och har kemisk sammansättning CaZrAl9O15(BO3). Painit hittades första gången av den brittiske mineralogen Arthur Pain på 1950-talet. Kristaller över 1 cm är sällsynt.

Petalit
Petalit är oftast färglös men kan även komma i rosa och gula toner. Petalit innehåller litium och hittas tillsammans med andra litiumrika ädelstenar som t ex turmalin och spodumen i litiumrika pegmatiter.

Hårdheten på 6 - 6,5 tillsammans med den tydliga spaltningen gör att Petalit är något skörare än de flesta andra ädelstensmaterial och därför kräver större försiktighet vid slipning, infattning och hantering.

Periklas     (eng Periclase)
Periklas, MgO, tillhör det kubiska kristallsystemet och är ofta gul - brun - grön eller färglös. Materialet har hårdhet 5,5 - 6 och har spaltning vilket gör det till ett ralativt skört ädelstensmaterial som ändå dyker upp ganska ofta. Periklas bildas i höga temperaturer i kontaktmetamorf miljö eller genom uppvärmning av serpentinmineraliseringar.

Periklas tillverkas på konstgjord väg genom verneuilprocessen och syntetisk periklas används främst som imitation av andra ädelstenar som t ex spinell eller kyanit men ibland säljs syntetisk periklas som naturlig så det gäller att se upp med vad man köper.

Ett handelsnamn på syntetisk periklas är Lavernite.

Pezzotaite
Pezzotait som används som ädelsten är vanligen rosa eller rödaktig och är ett cesium aluminium silikat som får sin färg genom att beryll och/eller litium ibland ersätter aluminiumatomer. Rosa och röd pezottait påminner utseendemässigt en hel del om rosa och röd beryll men värderas inte lika högt.

Pietersite
Pietersit är precis som tigeröga en pseudomorph där crocidolit (ett asbestmineral) ersatts av kvarts men utan att förlora sitt ursprungliga utseende. Skilnaden mellan tigeröga och andra liknande varianter av kvarts som falköga och oxöga är att Pietersiten har brutits sönder och sedan återkristalliserat. En tydlig skillnad mellan tigeröga och pietersite är även att fibrerna ofta är böjda eller vågiga. Pietersit kan alltså klassas som en sorts breccia.

Pietersit har samma fysiska och optiska egenskaper som annan polykristallin kvarts och den viktigaste fyndorten finns i Namibia men även i Kina hittas pietersite, dock av lägre kvalitet än i Namibia.

Pietersit fick sitt namn av Sid Pieters som var prospekterare och ädelstenshandlare i Namibia.

Pollucit
Pollucit är vanligen färglös, vit eller gråaktig men kan även ha blå eller violetta toner. Dess hårdhet ligger mellan 6,5 - 7 men det är ändå ett relativt skört ädelstensmaterial. Pollucit tillhör det kubiska kristallsystemet och har brytningsindex mellan 1,51-1,52.   

Pollucit bildas i litiumrika pegmatiter och de viktigaste fyndorterna finns i USA (Maine) och Italien (Toscana).

Poudrettit
Poudrettit är ett ovanligt och sällsynt ädelstensmaterial som hittas främst i Kanada och Burma. Det kan ha en attraktiv rosa till violett färg och har blivit populärare med åren trots att materialet är relativt mjukt, 5, och har brytningsindex kring 1,51-1,53 med stark dubbelbrytning på 0,021.
Poudrettit är väldigt sällsynt och ett material som är eftertraktat av samlare så det gäller att inte missta materialet för morganit, turmalin eller behandlad topas.

Prenit
Prehnit tillhör de mindre kända ädelstenarna. Prehnit förekommer som färglös, grå, vit, gulaktig och grön vilket är den mest eftertraktade färgen. Prehnit kan fasettslipas men cabochoner och kulor är betydligt vanligare.

Prehnit är en inosilikat med kemisk formel Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2. Dess hårdhet ligger mellan 6-6,5.

Prehnit har fått sitt namn av Hendrik Von Prehn (1733–1785) och är det första mineral som fick namn efter en person.

Pyrit
Pyrit, eller Svavelkis som det också kallas, är ett mineral som består av järn och svavel. Det har en kall gul färg och metallisk glans. Pyrit slipas och används ibland i smycken men är främst ett samlarmineral då det uppträder med välutvecklade kristaller. Pyrit liknar till färgen guld och kallas ibland för kattguld.

Pyrit är ett råmaterial för framställande av svavel och är ett mycket vanligt mineral som finns nästan överallt. Dess kemiska formel är FeS2 och mineralet tillhör det kubiska kristallsystemet. En känd fyndort för fina ofta perfekt utvecklade pyritkuber finns i Rioja regionen i Spanien men även i Sverige, t ex Malmberget, finns fina välutvecklade kristaller.

Ibland ersätter pyrit andra material och t ex fossil av ammonit kan vara täckta av små pyritkristaller. Pyrit förekommer även som inneslutning i andra ädelstensmaterial som t ex bärnsten.

Pyrit är ett billigt material som länge använts som smyckessten. Marcasite är ett namn som används för pyrit som slipats och används i smycken.

Painit.
Rå och fasettslipad petalit.
Rå och fasettslipad petalit.
Skivor av Pietersit, några polerade, inköpta på House of Gems i Windhoek, Namibia, samma butik som ägdes av Sid Pieters som gett pietersiten dess namn och nu drivs av hans dotter.
Pollucit, råsten och fassetslipad.
Pollucit, råsten och fassetslipad.
Prehnitcabochoner med inneslutningar.
Förstoring av inneslutningarna i stenarna ovan.
Förstoring av inneslutningarna i stenarna ovan.
Pyrit infattat i silver på en pyritstuff från Malmberget.
Pyrit tillhör det kubiska kristallsystemet och ofta ser man pyrit i form av kuber med tydlig striering på kristallytorna.