Jeremejevit

 

Jeremejevit är ett ädelstensmaterial som inte är särskilt känt i Sverige men internationellt så har intresset för detta mineral ökat, särskilt för blå och grön-blå exemplaren, då nya fyndigheter gjorts i Tadjikistan och Namibia. Även i Ryssland där mineralet påträffades första gången finns fyndigheter där Jeremejevit av ädelstenskvalitet påträffats men det är från Namibia jeremejevit med blå färg är vanligast och det är den blå färgen som är mest eftertraktad på ädelstensmarknaden. Även på Madagaskar finns fyndigheter av jeremejevit av ädelstenskvalitet. 
 

Ren Jeremejevit är färglös med hårdhet 7-7,5, densitet 3,3 och har glasglans.