H

Hauyn

Hauyn är ett blått till grönblått eller vitaktigt blått material som främst hittats i södra Tyskland. Den blå färgen kan vara väldigt intensiv och attraktiv vilket gjort materialet eftertraktat trots att det sällan hittas kristaller som är särskillt stora och de flesta stenar bara är några enstaka millimeter stora med relativt låg densitet och ljusbrytning. Att de kända fyndigheterna håller på att sina hjälper till att hålla priset uppe på hauyn.