Danburit, Diaspor, Diopsid

Danburit
(på engelska Danburite)

Danburit är ett vanligen färglöst silikatmineral vilkens kristaller lätt förväxlas med topas. Danburit inte särskilt vanligt som slipad ädelsten men kan förutom färglös vara gul och attraktivt rosa. Danburits hårdhet, 7, bidrar till att ge den ganska goda ädelstensegenskaper.

Diaspor / Zultanit / Csarite
Diaspor är ett relativt nytt material på ädelstensmarknaden. Färgväxlande diaspor från bergen i västra Turkiet säljs under namnen Zultanit och Csarite. Denna variant av färgväxlande ädelsten byter färg från toner av guldgul till rosa beroende på ljusförhållanden. Materialet har goda ädelstensegenskaper med hårdhet kring 6,5-7 och brytningsindex på drygt 1,7. Det är dock den färgväxlande effekten som gör materialet riktigt intressant som ädelsten. Diaspor förekommer på flera ställen i världen men det som är unikt med zultanit/csarit är färgväxlingseffekten. Det är alltså bara från en enda fyndighet i de anatoliska bergen som diaspor med denna egenskap hittills har hittats. 

Företaget som idag kontrollerar brytningen heter Milenyum Mining Ltd, då materialet salufördes från 2005 till för något år sedan var det Zultanite Gems LLC som hade monopol för försäljningen. Historien kring färgväxlande diaspor påminner alltså lite om den kring tanzanit. Man vill kontrollera produktion och tillgång genom att ge ett företag monopol.
När det gäller namngivning så är det alltid rätt att kalla materialet diaspor. Finns färgväxling (ej att förväxla med materialets starka pleokroism) så kommer stenen antagligen från de turkiska fyndigheterna och är samma sak som zultanit men när det gäller namnen zultanit och csarite så tillhör de namnen företag som bryter och säljer färgväxlande diaspor varför man behöver vara lite försiktig i hur man använder dem.

Diopsid & Kromdiopsid
Diosid är ett ädelstensmaterial som i sin mest attraktiva form är transparent med en smaragdgrön färg som ofta orsakas av spår av krom, Cr. Diopsid färgad av krom marknadsförs som Kromdiopsid och kan vara en ganska dyrbar ädelsten. En annan variant av diopsid som är populär är svart diopsid som uppvisar stjärneffekt då den cabochonslipas. Stjärndiopsid har en stjärna med fyra armar som påminner mer om ett X än ett + vilket gör att stjärndiopsid är lätt att skilja från andra svarta stenar med stjärneffekt, t ex svart stjärnsafir. Även kattögeeffekt förekommer hos diopsid.

Förutom grön kan diopsid vara gul, brun, blå-lila och färglös. Hårdheten ligger mellan 5 - 6 på Mohs hårdhetsskala vilket är något mjukare än de flesta ädelstenar vilket gör att man bör tänka efter hur och i vilken typ av smycken man infattar diopsid.

Violan är en translucent till opak blåviolett variant av diopsid som främst används till prydnadsföremål men ibland cabochonslipas. Den får sin färg genom spår av mangan, Mn.

Diopsid har kemisk formel MgCaSi2O6, är ett pyroxenmineral och tillhör det monoklina kristallsystemet.
Kromdiopsid är ett mineral man letar efter då man prospekterar efter diamanter eftersom att det förekommer i samma geologiska miljö, ultrabasisk magmatisk, men diopsid förekommer även i metamorfa bergarter.      - Jan Asplund

Vis-Nir spektra för kromdiopsid.