Charoit

Charoit är ett lila opakt material som har en fibrig struktur ofta med vita och svarta inslag i det lila. Charoit är ett populärt och ibland ganska dyrbart ädelstensmaterial som används som cabochoner och för skulpturer.

Charoit hittas bara på en plats i världen, i närheten av Jakutsk i Sibirien. Stenen har fått sitt namn av Chara floden som finns i närheten av fyndplatsen.

Charoit kan vara lite besvärligt att slipa pga sin fibriga struktur. Att stenen har en tendens att falla isär gör att den ibland behandlas med någon form av vax eller plast eller att man förstärker stenen genom att tillverka dubletter, charoiten limmas fast på ett annat material. Dubletterna kan vara mycket svåra att identifiera om stenen är infattad i ett smycke.