Färger hos beryll

Mineralet beryll står för flera viktiga ädelstenar. Mest känd är smaragd som är en grön variant följd av den blå till blågröna akvamarinen. Smaragdes gröna färg orsakas genom spår av krom och/eller vanadium i kristallstrukturen medan akvamarin får sin färg av järn i olika oxidationsstadier. Det finns andra ädelstenar inom beryllfamiljen och den gula heliodoren och den likaledes gula guldberyllen får precis som akvamarin sin färg av järn medan i rosa Morganit och orangea varianter är mangan orsak till färg. Helt ren transparent beryll som är färglös kallas på ädelstenspråk för Goshenit.

Cr3+ och V3+ orsakar grön färg medan Fe2+ orsakar blå och Fe3+ gul färg. Viss grön beryll får sin färg då förhållandet mellan Fe2+ och Fe3+ är sådant att gul och blå ger grön färg men den har då ofta grå eller brunaktiga toner och är inte alls samma attraktiva gröna färg som då beryll färgas av Cr eller V.

Smaragd från Kolombia innehåller både Cr3+ och V3+ men mängden V3+ är kring 20x högre än Cr3+ medan smaragd från andra fyndorter kan innehålla 40x högre halt Cr3+ än V3+. Alla smaragder har en viss mängd Cr3+, V3+, Fe3+ och Fe2+.

Det förekommer både kattöga och stjärneffekt hos beryll. I Mozambique har hittats svart beryll med stjärneffekt och mörkbrun beryll med både stjärneffekt och ett månstensliknande schiller har påträffats i Minas Gerais, Brasilien. Det antas vara ilmenit i olika form som orsakar både stjärneffekten och den bruna färgen. Schillereffekten beror på tunna lager i strukturen.     Akvamarin    Smaragd    Heliodor   Guldberyll   Morganit   Bixbit   Goshenit