Jet

Jet är en svart eller mörkbrun variant av brunkol, alltså en form av fossiliserat trä. Om man så vill kan man kalla jet en sedimentär bergart av organiskt ursprung. Jet består av upp till 80% kol och 6 - 7,5% väte, resten är andra ämnen som beror av miljöförhållanden under omvandlingsprocessen vilken tar närmare 180 miljoner år. De träd som är ursprung till jet kan dock vara ännu äldre, ca 300 miljoner år. Det finns jet på många olika platser i världen och av varierande kvalitet, den genomsnittliga åldern för jet är ca 100 miljoner år men den som ansetts vara av bäst kvalitet är den från Whitby i England vilken i ålder sammanfaller med de högre nämnda årtalen.

Jet är precis som andra kolvarianter relativt mjukt, beroende på fyndort och kvalitet har det en hårdhet mellan 2,5-4 och densitet 1,1-1,4. Har man tur hittar man jet som har pyritkristaller som inneslutningar.

Jet - varför heter det så? 
Jet, eller Gagat som det fortfarande ibland kallas, fick från början sitt namn efter Gages i sydöstra Turkiet som antas vara den första betydande fyndorten. På fornfranska kallades materialet jeiet eller jyet vilket såsmåningom på engelska kom att bli Jet.

Jet finns på många platser och några länder där man hittar jet är bland andra England, Frankrike, Spanien, Ukraina, Ryssland, Georgien, Polen, Turkiet, Kambodja, USA och Japan. 

Jet är starkt förknippat med den Vikrorianska tiden i England. Viktoria sörjde sin make Albert oerhört mycket vilket resulterade i svart mode under väldigt lång tid. Jet blev poulärt som sorgesmycket och att det förväntades att en änka under stora delar av 1800-talet skulle sörja sin man genom att utselutande bära svart i upp till 2,5 år gjorde marknaden för sorgesmycken stor, även om det egentligen var först under den tredje delen av sörjandet (sista 6 månaderna) som synligare smycken ansågs ok.

Vissa kolvarianter som t ex antracit har också skulpterats men lämpar sig inte i smycken efter som man blir smutsig om man kommer åt dem för mycket. En stor fördel och förklaring till varför just Jet är den variant av organiskt kol som varit populärast och lämpar sig bäst till smycken är att man inte blir svart av att hantera den!
(kol är som de flesta känner till byggstenen i diamant men diamant har ingenting med kol i form av jet, antracit, träkol, stenkol, grillkol eller liknande att göra)

 

Jan Asplund

Smycken av jet har använts sedan förhistorisk tid men det är under den Viktorianska eran som jet kommer till sin fulla rätt som smyckessten. Drottning Viktorias långa sorgeperiod påverkar modet starkt och svarta smycken var mycket vanligt under den perioden. I och med att England hade stora fyndigheter av jet av hög kvalitet blev denna variant av fosiliserat trä mycket populärt.
Jet innehåller ibland fossil och det ger bra ledtrådar till i vilken miljö träden en gång befann sig. Uppenbarligen så har trädet på bilden fallit ner i saltvatten, alltså en havsvik eller liknande, eftersom de fossil som fångats en gång var saltvattenlevande djur.