Om "Blodsdiamanter"

Det diskuteras emellanåt en del kring såkallade "blodsdiamanter" eller konfliktdiamanter. Dessa begrepp myntades under 1990-talet då det kom fram att i Angola, Sierra Leone och republiken Congo användes inkomster från diamanter till att finansiera inbördeskrig.
Nu för tiden anses diamanter från dessa områden vara legetima att handla med men genom att begreppet blodsdiamanter exploaterats i filmer och tv-serier så frågar många kunder om just detta.

Kimberleyprocessen började verka 2003 och är ett organ som certifierar diamanter och försöker garantera att de inte härrör från konflikthärdar. Över 75 länder är med i Kimberleyprocessen. De ovan nämnda länderna är i dag med i processen men problem kan uppstå i nya områden. under 2012 diskuterades mycket kring diamanter från Marenge i Zimbabwe vilka bröts under slavliknande förhållanden men, till stor del genom lobbying av den belgiska diamantindustrin, anses diamanter därifrån nu uppfylla kraven för Kimberleycertifikat.

Uppskattningsvis så bestod som mest kring 2% av alla diamanter av konfliktstenar. 2013 var andelen långt under 1%. Då detta skrivs utgör konfliktstenar inget stort problem och tack vare den stora medvetenheten kring hur diamanter och andra råvaror kan finansiera konflikter av olika slag kan handelsrestriktioner utgöra starka påtryckningsmedel. Såklart kan förhållandena för konfliktdiamanter ändras snabbt då flera mindre diamantproducerande länder är politiskt instabila.
De flesta länder är med i kimberleyprocessen vilket ju är bra men samtidigt är det väldigt många viljor med när riktlinjer utarbetas vilket gör att kriterierna för att uppfylla kimberleyprocessen inte alltid är så hårda som många önskar.

Kimberleyprocessen får förutom kritik för att ha för låga krav allt oftare även kritik för att vara ett verktyg i händerna på de stora transnationella diamantföretagen och ett hinder för enskilda och små kooperativ i länder som Sierra leone och Angola då kostnader för att certifiera diamanter och uppfylla exportkrav är så höga att bönder och bybor med potentiella diamantfyndigheter på sina ägor inte har ekonomisk möjlighet att sälja sina diamanter på laglig väg. 

Läs mer om Kimberleyprocessen Här!

 

Kimberleycertifikat utfärdat inför export av rådiamant från USA till Europa. Certifikaten utfärdas inför export och är tidsbegränsade. Det finns identifieringsnummer på dem vilka ibland förfalskas. Håll utkik på kimberleyprocessens hemsida efter förfalskade och duplicerade certifikat!