Citrin   (på engelska Citrine)

 

Citrin är den gula varianten av kvarts. Naturlig citirn har ofta en ganska blek gul färg men citrin man ser i smycken har ofta en kraftig gul färg vilket beror på att färgen är åstakommen på konstgjord väg genom värmebehandling.

I sverige finns naturlig citrin i fin kristallform vid bland annat Rutströmselet strax nv om Riksgränsen.

 

Citrin tillverkas syntetiskt i stora mängder genom en hydrotermal process som kopierar den naturliga. Det är ofta svårt och dessutom sällan lönsamt att göra tillräkliga undersökningar för att bekräfta om en citrin (eller annan kvarts) är naturlig eller syntetisk. Den bästa ledtråden är inneslutningar, ser man små brödsmuleliknande inneslutningar i kvarts tyder det på att den är syntetisk. Naturlig kvarts är dessutom nästan alltid tvillingbildad, syntetisk kvarts som tillverkas för industriella ändamål saknar ofta tvillingbildning vilket kan vara en indikation till ursprung, dock inte avgörande.

Det som orsakar färg hos citrin är laddningsutbyte mellan O2- och Fe3+. Även färgcenter relaterade till förekomsten av Al3+ påverkar färgen.
Citrin kan förväxlas med andra gula stenar som t ex gul topas, gul turmalin, och gul safir vilka även om de utseendemässigt ibland är svåra att skilja från citrin för det mesta är betydligt värdefullare och dyrare.

Läs mer om vad som orsakar färg hos citrin och andra varianter av kvarts HÄR!

 

Citrin är den gula varianten av mineralet kvarts.
Ibland är färgen starkare och svagare i olika delar av en sten. Såhär kan färgzonering hos citrin se ut.
Vis-Nir spektra för syntetisk citrin.
En Citrin som fasettslipas.