Alexandrit

 

Alexandrit är en av de mest sällsynta och dyrbaraste ädelstenarna. Det speciella med Alexandrit är att den växlar färg beroende på ljus. Den kallas ibland för "en smaragd om dagen och en rubin på natten" på grund av att den i dagsljus är grön och i glödlampsbelysning blir röd. Ju tydligare denna färgskiftning är desto högre värderas stenen.

 

Alexandrit är en variant av mineralet Krysoberyll och har goda ädelstensegenskaper. Den är hård och stabil, tar polering bra och har hög glans.

Stenen har fått sitt namn av den Ryske tsaren Alexander då det sägs att den upptäcktes första gången på hans födelsedag. Den dyrbaraste alexandriten hittas i Ryssland men det finns alexandrit även på Sri Lanka och i Brasilien.

Färgväxlingseffekten beror på att det färggivande spårämnet krom, Cr, som finns som en förorening i kristallstrukturen orsakar en absorption av ljus precis på gränsen mellan rött och grönt. De olika energinivåerna i dagsljus och en glödlampa (eller t ex ett stearinljus) gör att det röda blir dominerande i glödlampsljus som har lägre energi än dagsljus som har tillräcklig hög energi för att det gröna ska dominera.
"Vanlig" gul krysoberyll får sin färg av Fe3+ men hos Alexandriten är det iställer Cr3+ som orsakar färg (eller färgerna). För att färg ska orsakas krävs att dessa joner sitter i vissa specifika plan och riktningar i kristallstrukturen.

 

Jan O Asplund

Alexendrit visar förutom färgväxlingseffekt även stark pleokroism. Genom ett dikroskop ser gemmologen om ett material visar vissa optiska egenskaper vilka är till stor hjälp vid identifiering.