Agat, Kalcedon & Jaspis

Agat är antagligen den mest kända varianten av polykristallin kvarts. Agat, kalcedon och jaspis tillhör alla kvartsfamiljen och består av mängder av mikroskopiska kvartskristaller. Poly betyder just flera eller många på grekiska. Agat är ofta bandad, vågiga linjer i olika färger, och är en mycket populär ädelsten. Den tar precis som övriga kvartsvarianter poliering väldigt bra och är tacksam att slipa. Många agatvarianter är dessutom ganska billiga medan vissa agater, t ex eldagat och agat med vissa unika mönster kan vara ganska dyrbara.

Agat bildas på flera olika vis, t ex kan fossil bestå av agat, agat har helt enkelt kristalliserat och tagit över formen av en död växt eller djur. Agat bildas även i hålrum i berg där kisel och syrerika vätskor samlats och långsamt kristalliserat. Olika spårämnen kristalliserar i olika takt och bidrar till att agat får band i olika färger. Man kan förenklat jämföra agatbildning med att koka ett ägg, det stelnar först i de yttre lagren och sedan succesivt innåt mot kärnan. Ett ägg får två färger, vit och gul medan agat kan få band i nästan vilken färg och nyans som helst. Precis som att ägg ibland är löskokta så finner man ibland agatnudlar, bolliknande stenar, som faktiskt innehåller vätska. Det är inte så extremt sällsynt som man kan tro att hitta agatnudlar som när man sågar isär dem visar sig innehålla vätska. Om man har en agatnudel och misstänker att den kan innehålla vätska är det vanligt att man slipar upp ett ”fönster” för att eventuellt kunna se vätskan. Dessa stenar är eftertraktade av samlare.

Heliotrop eller blodsten som den även kallats (också hematit kallas ibland blodsten pga sin röda streckfärg) är en grön variant av kalcedon med röda stänk som består av jaspis. De röda stänken påminner ibland om blod och har enligt viss tradition symboliserat jesus blod vilket gjort att stenen har en ganska hög attraktionskraft inom flera religiösa grupper.  

Agat kännetecknas av sitt bandade mönster.
Mortel av kalcedon som används för att pulvrisera prover inför undersökning med röntgendiffraktion, XRD.