Peridot

 

Peridot är en ädelsten som är gulgrön – grön och ibland brunaktig. De peridoter som anses bäst är de som har en mörk olivgrön eller lite "oljigt" grön färg. Peridot är ädelstensvarianten av mineralet Olivin och består av magnesium, järn, kisel och syre, (Mg, Fe)2SiO4. Stenens färg bestäms av hur mycket järn den innehåller.

Peridot har ibland misstagits för den dyrbarare smaragden. Många kyrkskatter som man trott innehållit smaragd har visat sig istället bestå av peridot. Peridot identifieras genom sin färg, speciella inneslutningar, stark dubbelbrytning och typiskt järnspektra. Peridot är något mjukare än många andra ädelstensmaterial och dessutom känslig för kemikalier som finns i parfymer och hårspray.
 

Peridot bildas i magmatiska bergarter men kan även finnas i meteoriter. St Johns island i Röda havet är den mest kända fyndplatsen och har historiskt sett varit den viktigaste. Nuförtiden bryts den bästa peridoten i ett gränsområde mellan Afghanistan och Pakistan men hittas även på många andra platser som till exempel i Kina, Australien, Burma, USA och på flera platser i Afrika.

Peridot är en av få ädelstenar som vi vet kan bildas ute i rymden. Det förekommer en del slipad peridot som hittats i meteoritet och dessa stenar är väldigt mycket dyrbarare än den vanliga peridoten. I förstoring så ser inneslutningar av olika slag annorlunda ut beroende på om peridoten kommer från jorden eller t ex har sitt ursprung någonstans i astereoidbältet mellan Mars och Jupiter.

Peridot är månadssten för augusti.

 

Jan O Asplund

Nålliknande inneslutningar & spänningspricka i Peridot från Afghanistan. 14x förstoring.
Transmissionsspektra för peridot taget med Vis-Nir spektrometer.