Kalcit, Kyanit


Kalcit
Kalcit är det mineral som förekommer i flest olika former. Även om Kalcit är mjukt och skört så används det ganska ofta i smyckes och dekorationssamanhang men då oftast slipad som cabochon eller kulor.

På grund av att Kalcit kan ta så många former är det ett mycket populärt samlarmineral men fasettslipas främst åt samlare.
Kalcit är ett material som har väldigt stor dubbelbrytning vilket är en optisk effekt som används inom gemmologin i till exempel dikroskop, ett instrument som kan avläsa om ett material har olika färg i olika kristallriktningar.
Kalcits optiska egenskaper har även gjort att den kunnat användas vid navigering för att ta ut solens position vid molniga dagar. Kalcit tillsammans med Iolit som har andra optiska egenskaper vilka även de kan användas för navigation anses av vissa forskare vara förklaringen till att Vikingarna var så duktiga sjöfarare.

Kyanit
Kyanit tillhör det triklina kristallsystemet och har kemisk formel Al2SiO5. Kyanit av ädelstenskvalitet har en fin blå färg som kan påminna om safirens. Faktiskt gjordes länge ingen skillnad mellan safir och kyanit, det var först under 1800-talet man definerade dem som olika mineral.
Kyanit har fått sitt namn av det grekiska ordet Kyanos som betyder just blå. Ofta är kyanit dock zonerad med färglösa band i det blå.
Blå färg hos kyanit uppstår på flera vis, laddningsutbyte mellan Fe2+-O-Ti4+, laddningsutbyte mellan Fe2+ - Fe3+ och Fe2+ eller Fe3+ i samspel med Cr3+ då båda förekommer i oktaederriktningar i kristallstrukturen.
Kyanit kan även vara grön vilket orsakas av V3+ och /eller Fe3+ samt färgas orange av Mn3+.
Cr3+ kan även orsaka en färgväxlande effekt, alltså att kyanit upplevs ha olika färg i olika ljusförhållanden.

Intressant med Kyanit är dess hårdhet som varierar kraftigt beroende på riktning. Det har en fiberaktig struktur och längs med fibrerna är hårdheten 4,5-5 men tvärsöver mellan 6 och 7. Det äldre namnet Disten kommer just av att mineralet har två hårdheter. Att kyanit är så mjuk i en riktning gör att stenen inte passar så bra att ha i t ex ringar där den riskerar skadas. Hårdheten och att kyanit har perfekt spaltning i en riktning gör också att man främst väljer att cabochonslipa kyanit eller göra kulor även om kyanit med hög klarhet och bra färg också fasettslipas.

Kyanit är ett metamorft mineral och ger bra indikation på graden av metamorfos i en bergart i och med att det krävs ganska avgränsade värme och tryckförhållanden för att just kyanit ska bildas och inte istället sillimanit eller andalusit. Kyanit finns på många platser i Sverige och det är inte svårt att hitta svensk trumlad kyanit till försäljning men tyvärr så saknas fyndigheter av högre kvalitet. Den bästa kyaniten hittas i Nepal och Tibet.

Det har även påträffats polykristallin kyanit av ädelstenskvalitet i Tanzania av vilket enstaka stenar har fasettslipats.

Kyanit används industriellt till värmetåliga material i t ex ugnar och tändstift.

Kalcit har så hög dubbelbrytning att man lätt ser den med blotta ögat i transparent material.
Det är oftast blå kyanit som används i ädelstensammanhang men det förekommer även grön kyanit, eller som bilden visar, grön kyanit med blå kärna vilket kan vara intressant ur designsynpunkt.