När man arbetar med eller läser om ädelstenar så stöter man på många förkortningar vilka det inte alltid är självklart vad de betyder. Här en listning som kan vara till hjälp för att undvika misstag och missförstånd.

+ve / -ve - Positive or negative.
BARS - En maskin som tillverkar syntetiska diamanter genom HPHT teknik.
Belt - En maskin som tillverkar syntetiska diamanter genom HPHT teknik.
Bi - Brytningsindex.
Bi - Birefringence, engelska för Dubbelbrytning.
Ct - Carat.
CVD - Chemical Vapor Deposition.
Cz - Cubic Zirconia.
D - Densitet.
DB - Dubbelbrytning.
DR - Double Refraction.
FTIR - Fourier Transform Infraröd spektroskopi.
GGG - Gallium Gadolinium Garnet.
GTD - Garnet Topped Doublet.
I - Included, graderingsterm för låg klarhet.
If - Internally flawless, graderingsterm.
IR - Infraröd.
Irr - Irradiated, engelska för bestrålad.
H - Hårdhet.
HPHT - High Pressure High Temperature.
LC - Loupe clean, graderingsterm.
LPHT - Low Pressure High Temperature.
P - Pique, graderingsterm för låg klarhet.
Ppm - Parts per million.
Pt - Point.
Ri - Refractive Index, engelska för Brytningsindex.
SG - Specific Gravity, specifik vikt.
UV - Ultraviolett ljus.
VIS - Visible spectra.
Vvs - Very very slightly included, graderingsterm.
Vs - Very Slightly included, graderingsterm.
YAG - Yttrium Aluminium Garnet.
X-ray - Röntgen.