Carat eller Karat?
Vad betyder Carat, Karat, Grain, Point & Melee?

Carat är en viktenhet som används för ädelstenar. En carat, eller ct som det vanligen förkortas, är 0,2 gram. Ett gram motsvaras alltså av 5 carat. Carat har fått namn efter Johanesbrödträdets frukter vilkas frön håller en jämn vikt nära 0,2 gram. Dessa frön användes långt tillbaka för att bestämma vikt och därmed pris för ädelstenar.
För diamant delas carat även in i points, det går 100 points på en carat.
Pärlor vägs i grain, en grain är 0,25 carat. Fyra grain motsvarar alltså en carat. (Diamanthandlare emellan används benämningen "grain" även för diamanter och precis som för pärlor motsavarar en grain 0,25 carat.)

Karat är benämning av guldhalt. 24 karat är detsamma som 100% guld. 18 karat motsvarar 75% guld, 14 karat =58,5%, 12 karat = 50% osv.

Krångligt? Inte alls, tvärtom ganska lätt och det är mycket avslöjande och lite underhållande när försäljare eller andra inte kan hålla ordning på Karat och Carat. Mycket pinsammt misstag och naturligtvis befattar sig inte seriösa smyckes och ädelstenshandlare med sådana amatörer.

Melee är inte en viktenhet men ett begrepp som används för diamanter som väger mindre än 0,18 ct.
Nedan följer en lista på meleestenars vikt i förhållande till diameter hos runda slipade diamanter. Listor med förhållandet mellan vikt och diameter är till stor hjälp då man behöver räkna ut vikt hos infattade stenar.

0.001 carat – 0.78 mm – 0.99 mm
0.005 carat – 1.00 mm – 1.15 mm
0.0075 carat = 1.16 mm – 1.23 mm
0.01 carat = 1.24 mm – 1.40 mm
0.02 carat = 1.56 mm – 1.80 mm
0.025 carat = 1.81 mm – 1.88 mm
0.03 carat = 1.89 mm – 2.10 mm
0.04 carat = 2.10 mm – 2.33 mm
0.05 carat = 2.24 mm – 2.43 mm
0.06 carat = 2.44 mm – 2.50 mm
0.07 carat = 2.51 mm – 2.73 mm
0.08 carat = 2.74 mm – 2.80 mm
0.10 carat = 2.81 mm – 3.10 mm
0.12 carat = 3.11 mm – 3.23 mm
0.15 carat = 3.23 mm – 3.54 mm
0.18 carat = 3.55 mm – 3.83 mm
(listningen lånad av Ravi Ramani, www.melee.pro/whatismelee.htm, tack för den)

Man använder ofta samma princip även för större infattade stenar men ju större stenen är desto viktigare är det att mäta den i så många riktningar som möjligt för att man ska kunna räkna ut vikten så precist som möjligt. Det finns gott om formler för detta publicerade i böcker och på internet.
För andra ädelstenar gäller naturligtvis andra förhållanden. Vikt-diameter relationen är beroende av materials specifika vikt, alltså dess densitet, vilket är viktförhållandet mellan ett material och samma volym vatten. Att mäta densitet ger ofta mycket bra indikation på ett materials identitet men är såklart omöjligt att göra på infattade stenar.

Vikten på råsten av billigare material anges ofta i gram, hekto, kilo eller till och med ton. För högre kvaliteter och dyrbarare ädelstenar som t ex diamant, smaragd och rubin anges även råstensvikten i carat.

Guldföremål är i stort sett alltid stämplade med karathalt och denna stämpel är nästan alltid rätt. Vid värdering av guldföremål bör man ändå göra tester på metallen för att bekräfta att stämpeln stämmer. Det finns olika regler i olika länder för vad som får kallas guld, se till att inte göra bort dig genom att kalla ett föremål med för låg guldhalt för guld i fel sammanhang.