Malakit                             (eng. Malachite)

Malakit är ett ganska populärt material som tillhör fosfatmineralen och därmed är relativt skört och känsligt för kemikalier. Malakit uppträder i olika gröna färger, ofta vågigt bandade och lämpar sig bäst till trumling eller som cabochonslipade stenar när de används i smycken. Malakit har ibland intressanta och fina kristallformer och är då ett eftertraktat samlarmineral.

Då malakit används i smyckessammanhang så händer det att försäljare av både smycken, slipade och råa stenar använder vax, olja eller t om epoxy för att förbättra utseende och hållbarhet hos stenen. Det är viktigt att veta om ett föremål är behandlat på något vis innan man själv börjar slipa det eller använda det i någon produkt.

Det finns en pågående diskussion kring malakit när det gäller etik. Malakit är nämligen ett giftigt material och i motsats till andra ädelstensmaterial så binds inte de giftiga ämnena av vatten vilket gör att de som slipar malakit regelbundet riskerar allvarliga konsekvenser i form av sjukdomar och till och med för tidig död. Det är ingen fara att slipa enstaka malakitföremål men man bör vara medveten om att massproducerade malakitsmycken och föremål av malakit faktiskt bojkottas av en växande del av marknaden just på grund av konsekvenserna vid slipning.

Trots att malakit är ett relativt billigt ädelstensmaterial och att det finns ganska gott om fyndigheter så tillverkas det syntetisk, alltså konstgjord, malakit, om än i liten omfattning. Många malakitföremål består av en mosaik av många små bitar av malakit.

 

Malakit bildar ibland dödskalleliknande mönster vilka är populära.
Yianni Melas Malakit Varning! klicka på bilden för att läsa tydligare - viktig info!
Yianni Melas Malakit Varning! klicka på bilden för att läsa tydligare - viktig info!