Jade

 

Jade är ett ädelstensmaterial som länge ansetts består av antingen Jadeit eller Nefrit, alltså två olika mineral med ganska lika egenskaper trots att de faktiskt tillhör olika mineralgrupper. Nefrit är en amfibol medan Jadeit är en pyroxen. Det är dock så att de två jadeitliknande mineralen Omfacit och Kosmoklor också får kallas jade förutsatt att de är gröna.

Jadeit jade är traditionellt den mest eftertraktade och värdefulla varianten även om Nefrit i form av vit nästan helt ren aktinolit, så kallan Hetianjade faktiskt kan matcha och till och med överträffa den finaste jadeiten vad gäller både pris och värde.
Traditionellt är det i Kina Jade varit mest eftertraktat och är så än idag då Hong Kong är den viktigaste marknaden för fin jade.
I tusentals år har kineserna skulpterat i nefrit men det var först på 1700-talet som Jadeit från Burma blev tillgänglig för kineserna.

Både jadeit och nefrit är väldigt sega och hållbara material vilket gör dem utmärkta till intrikata och detaljerade skulpturer.

Den mest eftertraktade färgen på jade är grön men jade finns i nästan hela färgspektrat. Det är vanligt att jadeit behandlas genom vaxning eller blekning. Beroende på om jadeit är behandlad och vilken typ av behandling det gäller klassas den som A, B eller C jade. A Jade är obehandlad, eventuellt kan den vara vaxad. B jade har utsatts för blekning medan C jade är både blekt och färgad och därmed den minst värdefulla varianten.

För att med säkerhet kunna avgöra att ett föremål av jadeite är obehandlat krävs idag ofta tillgång till avancerad spektroskopi eftersom metoderna för att behandla jade är så sofistikerade.
 

Prisutvecklingen på jadeite jade av hög kvalitet har varit enorm de senaste årtiondena. På föremål av bästa kvalitet, jämt smaragdgrönt translucent material, har priserna på trettio år i vissa fall nära tusenfaldigats. Detta har medfört en prisökning även hos material med färger som liknar den gröna jadens som t ex aventurinkvarts, krysopras, serpentin och bowenit.
 

Jan O Asplund FGA, DGA

På Sveriges Gemmologiska Riksförenings (SGRF) hemsida har jag skrivit mer om Jade: http://www.gemmologiska.se/jade.php

 

Jade finns i nästan alla tänkbara färger och priset kan variera oerhört mycket beroende på kvalitet, färg och exakt vilken typ av jade det handlar om och om den har utsatts för någon form av konstgjord behandling i form av t ex blekning, färgning eller beläggning. Ädelstensakademin håller både praktiska kurser och teoretiska föreläsningar kring olika aspekter på Jade.
Jade finns i nästan alla tänkbara färger och priset kan variera oerhört mycket beroende på kvalitet, färg och exakt vilken typ av jade det handlar om och om den har utsatts för någon form av konstgjord behandling i form av t ex blekning, färgning eller beläggning. Ädelstensakademin håller både praktiska kurser och teoretiska föreläsningar kring olika aspekter på Jade.
Transmissionsspektra för obehandlad jadeit. Ädelstensakademin har tillgång till de avancerade instrument som ibland krävs för att identifiera behandlingar av jade.
Jadeite jade kan betinga väldigt höga priser men att få tag i jadeite jade till sin referenssamling behöver inte vara särskilt dyrt. Ringar liknande de på bilden bestående av obehandlad jadeitejade behöver inte kosta mer än någon hundralapp men liknande ring i jadeitjade med bästa färg och translusens kan kosta tiotusentals kronor.