Ametist. (engelska Amethyst)

 

Ametist är en lila variant av mineralet kvarts. Ametist är en mycket populär ädelsten och har använts i smycken sedan lång tid tillbaka. Ametisten får sin färg genom ett laddningsutbyte mellan O2+ och Fe4+ . Om ametist utsätts för värme så förändras Fe4+ till Fe3+ vilket resulterar i att den förlorar sin lila färg och blir vanligen antingen färglös eller gul och kallas i så fall citrin. Ametist från vissa fyndplatser kan efter värmebehandling bli grön, kallas då Prasiolit, vilket beror på att Fe2+ bildats. Ametist som förlorat sin färg kan få tillbaka den om den utsätts för bestrålning.
 

Ametist förekommer i pegmatiter eller i hålrum i basalt där ametisten kan växa från väggarna och innåt och på så vis bilda fina kristallgrottor som är populära som dekoration.

Färgen hos ametist benämns olika beroende på hur stark den är, "Rose de france" är en blek, nästan rosa variant medan "Siberian" betyder att den har en djup färg som dessutom varierar när man vrider på stenen tack vare att materialets pleokroism blir tydligare då f.

 

Historiskt sett har Ametist periodvis varit en väldigt exklusiv ädelsten, den påstås ibland till och med varit dyrare än diamant under vissa perioder, vissa menar dock att detta är ett missförstånd på grund av att namnet Ametist även användes för lila safirer. Efter att de stora fyndigheterna i Sydamerika upptäcktes föll priset på ametist och idag tillhör ametist generellt de billigare ädelstenarna även om vissa exemplar kan vara ganska dyrbara.
Ametisten förekommer i flera olika nyanser av lila och i olika tider och kulturer har dessa variationer värderats olika.

Ibland ser man att okunniga personer och mindre seriösa handlare använder benämningen "grön ametist" för att beskriva grön kvarts vars rätta namn är prasiolit. Att använda benämningen grön ametist är lika dumt som att benämna gul beryll för "gul smaragd" eller grön safir för "grön rubin".

 
Läs mer om vad som orsakar färg hos ametist och andra varianter av kvarts HÄR!

 

Jan Asplund FGA, DGA

Absorptionsspektra för syntetisk ametist.
För den som vill läsa mer om ametistens historia rekommenderas den lilla boken "Ametist - en världshistoria i lila" av Jan Asplund. ISBN 978-91-7565-690-8
För den som vill läsa mer om ametistens historia rekommenderas den lilla boken "Ametist - en världshistoria i lila" av Jan Asplund. ISBN 978-91-7565-690-8
Ametistkristaller kan bli ganska stora och växer ofta i kluster.

Ametist blir gul efter värmning till 450 grader celsius och kallas då citrin. De flesta citriner på ädelstensmarknaden är värmebehandlad ametist men det finns även naturliga citriner vilka brukar ha en betydligt blekare gul färg än de värmebehandlade citrinerna.