Amazonit

 

Amazonit är en ädelsten som tillhör fältspatsgruppen. Den bästa Amazoniten har en jämn grön färg. Amazonit har nästan alltid vita stänk av Albit (även det en variant av fältspat).

 

Amazonit är vanligen opak (ogenomskinlig) men kan ibland vara translucent. Amazonit cabochonslipas eller slipas till kulor och är ett ganska vanlig och relativt billigt ädelstensmaterial. Den perfekta spaltningen gör att amazonit inte lämpar sig för att skulptera i.

 

Det är inte självklart var namnet Amazonit kommer ifrån men vissa menar att namnet härstammar från Amazonerna i grekisk mytologi medan en annan teori kring namnets ursprung är att det skulle ha med Amazonfloden i Sydamerika att göra, denna teori faller dock lite på grund av att det aldrig påträffats Amazonit i närheten av Amazonfloden medan det finns gott om Amazonit i Europa. Det kan dock vara så att man från början menade något annat grönt material vilket förväxlades med det vi idag kallar amazonit.

Orsaken till den gröna färgen antas vara ett samspel mellan Pb, K, Si och Al, vatten och viss radioaktiv strålning. Tycks dock ännu inte vara helt klarlagt vad som orsakar färgen. Amazonit förlorar sin färg vid värmebehandling över 300 grader men kan, förutsatt att det fortfarande finns vatten kvar i strukturen, återfå färgen efter bestrålning. 

Amazonit säljs ibland under andra namn som t ex Amazon sten, Amazon jade, Colorado jade, Mother of emerald eller helt enkelt som grön fältspat.


 

Amazonit. Bilden tagen på Puostijärvi stensliperi i Hedenäset, Övertorneå kommun.
Amazonit från Kolahalvön, Ryssland.