Ädelstenar


Ädelstenar är eftertraktade för sin skönhet och för att de är tillräckligt hållbara för att kunna infattas och bäras i smycken. Att många ädelstenar är sällsynta och att det dessutom krävs stor skicklighet och kunnande för att bearbeta dem till användbara former gör dem dyrbara.

Innan man bearbetar eller infattar ett material är det viktigt att känna till materialets fysiska och optiska egenskaper, vilka svagheter det har och om det lämpar sig bättre till vissa typer av smycken än andra.

Många ädelstenar är varianter av samma mineral, t ex är både rubin och safir varianter av mineralet korund men pga olika spårämnen som färgar den i sin renaste form färglösa korunden får den namnet rubin om den är röd och safir om den har någon annan färg än röd. Det är till stor hjälp vid identifiering av ädelstenar att känna till vilka ämnen som ger dem dess färg samt fysiken bakom.

 

Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om de vanligaste ädelstensmaterialen och hur de används. Vill du läsa mer om ovanligare och mindre kända material så gör det här! Det görs hela tiden nya fyndigheter av ädelstenar och gamla fyndigheter tar slut, samtidigt utvecklas tekniker för behandlingar och framställning av syntetiska stenar men också metoder för att identifiera dessa så inom ädelstensområdet gäller det att hänga med i teknikutvecklingen. Vill man värdera ädelstenar så är det även viktigt att ha koll på trender och vilka material som är populära både hos de exklusivare märkena och vad som säljer bäst i allmänhet.

Här finns länkar till sidor med information om det mesta inom ädelstenarnas underbar värld: gemmologilänkar.

 


All text och alla bilder på denna hemsida är skrivna och tagna av mig, Jan Asplund. Min ambition är att täcka in så mycket som möjligt av ädelstenarnas underbara värld och att informationen ska kunna komma både den intresserade allmänheten, guldsmedsbranschen, smyckesvärderare, handlare och samlare till nytta.

Sidan är under ständig uppdatering, omarbetning och utbyggnad så titta gärna in då och då.

Har du synpunkter på sådant som saknas eller kanske hittar rena felaktigheter så tveka inte att höra av dig med synpunkter och konstruktiv kritik!

 

Jan O Asplund

Gemmologiska instrument avläser riktningar i kristallstrukturer, vad som orsakar färg, densitet, materials värmeledningsförmåga m m.
För att se om en ädelsten är naturlig eller syntetisk räcker det för en erfaren & duktig gemmolog ofta att använda 10x lupp. Nuförtiden så behandlas ofta syntetiska stenar för att bli än mer lika naturliga vilket gör att gemmologen ofta måste göra flera bekräftande tester vilka ibland kan kräva ganska avancerad laboratorieutrustning.
För att identifiera vissa behandlingar i t ex jade eller diamanter krävs tillgång till mer avancerade undersökningsmetoder som t ex Vis-Nir spektrografi. Vid behov så tar jag med min portabla spektrometer då jag gör undersökningar på plats hos kunder.
Onyx - vad är det egentligen? Jo Onyx är svart kalcedon, gärna med någon typ av vita linjer i sig. Svart Kalcedon är väldigt sällsynt och den mesta "onyx" som säljs idag är färgad grå kalcedon eller kvartsit. Ofta kallas även diverse kalcit och marmorvarianter för onyx.
En bild som genom färgkoder talar om hur bra ljusreflektion och symmetri är i en slipad sten.