2020 > 12

För ett par veckor sedan lanserade Gubelin att de kommer börja utförda intyg för färgstenar (ädelstenar som inte är diamant eller pärlor) med numerisk kvalitetsbedömning, Ädelstenar kommer alltså kvalitetsgraderas genom att en siffra skrivs ut på intyget. Siffran grundar sig på kvaliteter som färg, klarhet och slipning och anges med siffra mellan 1 -100 där 100 är högsta möjliga kvalitet.

Strax innan Gubelin lanserade sin nya typ av intyg så kungjorde Chow Tai Fook att de skulle börja utfärda graderingsintyg för diamanter med hjälp av artificiell intellegens, AI, och använda sig av ett ny numerisk terminologi för gradering. En nyhet från Chow Tai Fook är att de med den nya teknologin även kommer gradera diamanter som väger under 0,30 carat, något de inte gjort förut.

Både Gubelin och Chow Tai Fook använder i ökande utsträckning blockkedjor för att säkra autenticiteten hos de intyg de utfärdar och i Gubelins fall även för att garantera geografiskt ursprung för vissa ädelstenar.

Inte oväntat har kritiska röster höjts gentemot användandet av numeriska kvalitetsbedömningar av diamanter och andra ädelstenar och det finns skäl till försiktighet när ny graderingsterminologi införs. Kvalitetsbeteckningar i siffror är ofta betydligt lättare att förstå för den intresserade allmänheteten än många av de begrepp och variabler som utveklats för gradering och kvalitetsbedömning med fokus på branschaktiva. Intresserad allmänhet har inte haft det lätt när det gäller att förstå gradering och kvalitetsbegrepp, uppenbarligen har det ofta varit väldigt svårt även för branschfolk att hålla isär termer och definitioner. Välkommet med enklare graderingssystematik MEN det kommer finnas många fall, särskillt kring värdefullare färgstenar, där den subjektiva bedömningen hos den person som gjort kvalitetsgraderingen inte kommer stämma med säljare/köpares uppfattning. Chow Tai Fooks system kommer antagligen, pga deras maktställning, fungera ganska bra i närhet av deras verksamhetsområden men frågan är hur deras AI författade intyg kommer tas emot på andrahandsmarknaden och i andra delar av världen.

Numeriska kvalitetsintyg gör det på sätt och vis lättare för slutkund att jämföra stenar online. Risken är att en enda parameter för kvalitet kommer vara otillräcklig för beskrivande av både färg och klarhet.
Numeriska värden för kvalitet hos diamanter har använts av b la American Gem Society, AGS, sedan länge. I fallert AGS har de dock anpasst definitionerna av kvalitetsgraderna till CIBJO och GIAs definitioner för att göra siffrorna direkt översättningsbara till deras graderingstermer och de har aldrig slagit ihop graderingsbetyget för färg och klarhet till en siffra utan alltid haft två olika angivelser.

Skulle Gubleins fastslagna siffror kring kvalitet visa sig behöva anpassas till andra standarder föreligger uppenbara problem och ser man hur branschen historiskt löst frågor kring olika typer av framförallt färggradering av ädelstenar som rubin och safir så låter man helt enkelt ett antal olika aktörer bedöma samma sten och väljer att sälja med det intyg som har mest fördelaktig beskrivning av kvaliteten.

 

Senaste inlägg:

Bloggarkiv

Vill du kommentera, tillägga eller fråga något om specifikt blogginlägg så klicka på rubriken för det inlägget så finns ett formulär för kommentarer där. Vill du kommentera eller fråga något kring bloggen och hemsidan i allmänhet så går det bra här:

Kommentarer:

Ämnen i bloggen:

Rubin från Winza, Tanzania, infattad i silver.