2020 > 06

Peder Månson, latinskt namn Petrus Magni, (ca 1460-1534) var biskop av Västerås stift 1524-1534 och är känd för sina många skrifter på svenska, både översättnignara och egna arbeten. Mest känd är han för "Bergsmanskonst" i vilken några av de äldsta beskrinvingarna av silver, koppar och järnframställning i Sverige återfinns. Månsson skrev även en av de äldsta kända texterna om glastillverkning.
Förutom ovan nämnda texter skrev han om flera olika tekniska ämnen och beskrev sådant han sett under sina 16 år i Rom 1508-1524. Han översatte bland annat Leonardis år 1503 publicerade "Speculum Lapidum" till svenska 1519. Månsson efterlämnade även manuskrift till en bok om ädelstensslipning. Dessa manuskrift är internationellt sett intressanta då de innehåller beskrivningar och teckningar av maskiner och verktyg för stenslipning från en tid få andra dokument finns om bearbetning av ädelstenar.

Inspiration till sin skrift "Ädelstenars bearbetning" tycks han fått från bland annat "Doctrina poliendi pretiosos lapides", en medeltida beskrivning av ädelstensslipning skriven på latin vilken han möjligen hade tillgång till under sin tid i Rom. Eventuellt kan det varit andra texter han bygger sin text på men det finns inte några andra kända texter med så liknande formuleringar och beskrivningar Månsson använder. Inte omöjligh att han även besökte stenslipare och beskrev det han såg i deras verkstäder och kompletterade texten med det. Tyvär publicerades inte manuskriftet förän i början av 1900-talet och då tillsammans med hans övriga manuskrift.

Intressant är att några av de äldsta kända ritningarna och beskrivningarna av maskiner för att slipa ädelstenar är skrivna på svenska trots att det vid tiden de skrivs inte finns några belägg för att det förkom någon ädelstensslipning i landet. Ett skäl till att Månsson skrev "Ädelstenars bearbetning" och även översatte Leonardis "Speculum lapidum" kan mycket väl vara att han såg potential till en inhemsk ädelstensslipningsindustri och ville sprida kunskap om både ädelstenar och tekniker för att bearbeta dem.

Senaste inlägg:

Bloggarkiv

Vill du kommentera, tillägga eller fråga något om specifikt blogginlägg så klicka på rubriken för det inlägget så finns ett formulär för kommentarer där. Vill du kommentera eller fråga något kring bloggen och hemsidan i allmänhet så går det bra här:

Kommentarer:

Ämnen i bloggen:

Rubin från Winza, Tanzania, infattad i silver.