2016 > 06

När det gäller ädelstenar, guld och diamanter så har begrepp som etik, fairtrade och rättvisa blivit väldigt vanliga i marknadsföring från försäljare i form av både grossister, juvelerare och guldsmeder. Att fristående mindre ädelstenshandlare med kontakter på plats vid fyndorter kan garantera ursprung är bra för branschen eftersom efterfrågan på ursprungscertifieringar / intyg ökar. Ädelstenar med bekräftat ursprung värderas och prissätts högre än ädelstenar av samma kvalitet utan dokumenterat ursprung. Väldigt många ädelstenar går att bestämma ursprung för även långt efter att de brutits, slipats och sålts vidare i flera led eftersom att kunskapen om geologiska ursprungsmiljöer och hur de påverkar inneslutningar och spårämnen hos olika material är stor i den gemmologiska värden. När det gäller rubiner, safirer och smaragder kan varje seriös gemmolog genom enkla tester bekräfta och utesluta vissa geologiska förutsättningar för att få indikationer på en enskilds stens ursprung, med hjälp av lite mer avancerad utrustning så kan en majoritet av rubiner, safirer och smaragder ges ett "pass" där både geologiskt och geografiskt ursprung betstämts. Detta är bra för ädelstensbranschen och det krävs faktiskt inte några våldsammare investeringar i laboratorieutrustning för att fastställa ädelstenars ursprung, det viktigaste förutsättningarna är, som alltid, mikroskåp i kombination med uppdaterad kunskap!
Vilka är då definitionerna för  "Etik" och "Fair trade" i guldsmedsbranschen? Guldalliansen skriver t ex på sin hemsida att deras medlemmar ska kunna erbjuda "Smycken i återvunnet och konfliktfritt guld" Vad deras definition av "konfliktfritt guld" är framkommer dock inte. Flera guldhandlare av olika slag som använder begrepp liknande de i rubriken för detta inlägg smälter om guld utan någon som helst undersökning kring ursprung och tycker det uppfyller de etiska krav som kan tänkas ställas. Räcker det med att ett föremål smälts om för att kallas konfliktfritt? Blir då en diamant som sålts utan Kimberleycertifikat konfliktfri då den slipats?
Nyligen såldes vad som blev världens hittills dyraste diamant, den ca 14 carat stora blå Oppenheimerdiamantern. Priset blev närmare en halv miljard kronor vilket återigen bekräftar hur stort intresse det finns för naturligt färgade diamanter av hög kvalitet.
Samtidigt så slås hela tiden nya rekord vad gäller storlek och kvalitet bland syntetiska diamanter. GIA rapporterade härromdan ett nytt rekord för just blå syntetiska diamanter och det börjar finnas ganska gott om blå syntetiska diamanter över 5 carat. Utseendemässigt ser man ofta inte någon skillnad mellan naturliga och syntetiska blå diamanter utan det krävs undersökning av kunnig gemmolog, ofta med tillgång till något mer avancerad utrustning än de gemmologiska standardinstrumenten.
Jämför man en naturlig och en syntetisk blå diamant av samma kvalitet som väger ca 5 carat skiljer värdet mellan dem antagligen närmare 100 miljoner kronor vilket torde göra det självklart för alla att man inte sparar in på utbildning och kompetensutveckling om man är i diamantbranschen!

Senaste inlägg:

Bloggarkiv

Vill du kommentera, tillägga eller fråga något om specifikt blogginlägg så klicka på rubriken för det inlägget så finns ett formulär för kommentarer där. Vill du kommentera eller fråga något kring bloggen och hemsidan i allmänhet så går det bra här:

Kommentarer:

Scandinavian Gem Academy; Career Gemmology är Norra Europas bästa gemmologiutbildning!

Ämnen i bloggen:

Rubin från Winza, Tanzania, infattad i silver.