2016 > 04

Igår torsdag den 28/4 lanserades det nybildade internationella utbildningsinstitutet World Gem Foundation vilket är en organisation som tillhandahåller gemmologiska kurser och utbildning. I norden representeras World Gem Foundation av Scandinavian Gem Academy vilket är ett samarbete mellan mig och Conny Forsberg.
Kurserna som erbjuds är till övervägande del internetbaserade men ett antal praktiska kurser kommer också att finnas tillgängliga inom kort. Den tyngsta kursen är den som heter Career Gemmology vilken omfattar drygt 1200 sidor kurslitteratur fördelade på 78 kapitel. Även enklare orienteringskurser inom jade & opal samt organiska ädelstensmaterial finns tillgängliga till mycket fördelaktiga priser jämfört med andra institutioner som erbjuder liknande kurser online.

Responsen på kursernas upplägg, innehåll och utseende har varit överväldigande positiv och kvaliteten på kurserna är mycket hög, faktiskt har personer med erfarenhet av GIA kurser uttryckt att våra kurser verkar vara ganska mycket bättre. Vi håller med om det. Scandinavian Gem Academys kurser går ordentligt på djupet samtidigt som det ingår betydligt mer gradering och värdeaspekter i materialet vilket är något som saknas helt eller endast beskrivs översiktligt i andra gemmologiutbildningar.

Läs mer om Scandinavian Gem Academy och kursutbudet på hemsidan: www.scandinaviangemacademy.com
Stenen på bilden är en glasfylld safir som kommit i kontakt med gaslåga vid reparationsarbete. Som synes så har glaset börjat smälta och stenen är i stort sett helt förstörd. Inte roligt.

Glasfyllda safirer och rubiner är vanliga idag och om man arbetar med smycken och ädelstenar är det viktigt att veta hur man identifierar dessa stenar. Det är egentligen inte särskilt svårt att lära sig se om t ex en blå safir fått sitt utseende förbättrat genom en glasbehandling. Kunskap och förstoring är det allra viktigaste för att man ska undvika kostsamma misstag. I det bifogade dokumentet nedan kan du läsa mer om glasfyllda blå safirer, vad man bör tänka på och hur man identifierar dem.
 
Då en blå safir belyses med blå laser (405nm) förväntas inte att den ska visa röd färg om den är naturlig och obehandlad, istället brukar den reaktionen vara en tydlig indikation på att stenen är beha Då en blå safir belyses med blå laser (405nm) förväntas inte att den ska visa röd färg om den är naturlig och obehandlad, istället brukar den reaktionen vara en tydlig indikation på att stenen är beha
Blå safirer som fått sitt utseende genom att "glasfyllas", alltså lagts i en vakumugn tillsammans med blyglas färgat av kobolt och genom värmning fått sprickor och håligheter utfyllda med glas har blivit vanliga på smyckes och ädelstensmarknaderna. Dessa stenar är enkla att identifiera och de flesta gemmologer använder en enkel 405nm laserpenna och/eller ett Chelsea filter. Båda instrumenten gör att förekomst av kobolt ger en röd reaktion hos stenen som undersöks. Testen är enkla och görs med lätta, portabla och billiga instrument och det vanliga är att man inte tittar nogrannare på blå safirer som ger ger röd färg i dem. Dock bör man ha i bakhuvudet att det faktiskt förekommer, om än ytterst sällsynta, naturliga blå safirer som har så hög krom halt att de "lurar" dessa enkla och effektiva instrument. Detta fick jag erfara nyligen då jag undersökte ett antal safirer och snabbt kunde konstatera att en av dem stack ut genom sin reaktion då jag belyste dem med blå laser. Efter undersökning i förstoring, med UV-ljus samt Vis-NIr spektroskopi fastslogs att safiren i fråga ändå var naturlig och inte behandlad med någon form av kobolt, varken som färggivare i glasfyllning eller genom ytlig diffussion. Kromhaltiga safirer ger röd fluorescens under långvågigt uv-ljus vilket stenar som färgats av kobolt inte gör. O´donoghue skriver i Gems 6th edition (2006) att det förekommer blå safirer vilka fluorescerar rött undet långvågigt uv-ljus men konstaterar samtidigt att det är extremt ovanligt och att bara ett fåtal stenar som ger denna reaktion dokumenterats i litteraturen.
Krom är dokumenterat i blåaktigasafirer från b la Queensland i Australien och Madagaskar men dessa stenar brukar ha grönaktiga toner samt uppvisa färgväxlingseffekt mot brunrött. Mest troligt är att stenen i fråga härrör från Sri lanka då de flesta kromrika blå safirer som dokumenterats är därifrån.
I dokumentet nedan görs en undersökning av en blå safir vilken visade sig innehålla hög kromhalt vilken gav oväntade resultat vid undersökning med både 405nm laser, chelsea filter och UV-ljus.

Senaste inlägg:

Bloggarkiv

Vill du kommentera, tillägga eller fråga något om specifikt blogginlägg så klicka på rubriken för det inlägget så finns ett formulär för kommentarer där. Vill du kommentera eller fråga något kring bloggen och hemsidan i allmänhet så går det bra här:

Kommentarer:

Scandinavian Gem Academy; Career Gemmology är Norra Europas bästa gemmologiutbildning!

Ämnen i bloggen:

Rubin från Winza, Tanzania, infattad i silver.