2015 > 02

"Old Miner" "Old Miner"
De tidiga diamantslipformerna var bundna av råstenens form och det tog lång tid från att point-cuts och table-cuts utvecklades till mer avancerade slipformer. Olika varianter av rosenslipningar uppstår under medeltiden och den mer avancerade brioletten är inte långt efter. Fram till mitten av 1700-talet så är tillgången av rådiamanter ytterst begränsad i Europa men fyndigheterna i Brasilien 1725 gör att det blir lite större tillgång till diamanter och sliparna kan börja experimentera, om än med mycket stor försiktighet, för att försöka få ljus att bryta så fördelaktigt som möjligt. Old Mine Cut är ett viktigt steg på vägen till den moderna briljantslipningen.
Etiketter: old mine cut
Vet du själv vad föremålet i din hand består av? Det händer ofta att man som gemmolog blir visad föremål som någon för en berättar både vad det är och dessutom en faschinerande historia ikring. Det är ju dock så att föremålet ofta i sig berättar en annan historia.
Hur ska man veta vad som är sant kring ett föremåls historia? Att testa metall ger viss information om t ex guldhalt men säger ingenting om ålder, geografiskt ursprung eller tillverkare av föremålet. Stämplade föremål är bra och det är inte svårt att lära sig se skillnad mellan äkta och falska svenska stämplar och lära sig hur halt, mästar och årsstämplar bör se ut. Det är dessutom inte svårt att kontrolllera om en påstådd guldhalt verkligen är den rätta genom antingen test med syror eller elektroniska apparater.
Dagens gemmologer är till stor del detektiver som undersöker både ädelstenars identitet men framförallt vill gemmologen veta vilka behandlingar stenen utsatts för samt var varje ädelsten kommer ifrån, både geografiskt och geologiskt. 
Ädelstenar har i tusentals år haft stor kulturell betydelse inom alla religiösa tankevärldar vilket inte bör negligeras sett varken ur historisk, politisk eller kommersiell synvinkel.
Det är viktigt att förstå vad ädelstenar betytt i olika kulturer i olika tider och hur stenars olika historiska betydelse påverkat efterfrågan och värde på dagens ädelstensmarknad.


 
Etiketter: ädelsten, gemmologi
Old european cut, föregångaren till den idag dominerande briljantslipningen hos diamanter. Old european cut, föregångaren till den idag dominerande briljantslipningen hos diamanter.
Sedan 1920-talet är briljantslipningen den dominerande slipformen för diamanter. Det är briljanten som bäst framhäver diamantens optiska egenskaper som briljans och dispersion (eld). Föregångaren till briljanten kallas Old European Cut, OE, ofta benämns denna och andra äldre slipformer slentrianmässigt helt enkelt "gammalslipade". OE utgör dock ett viktigt steg från de äldre och mer primitiva slipformerna till dagens precisionsslipade stenar.
Det var kring 1875 som Henry Morse utvecklade den ångdrivna diamantsvarven. Man kunde alltså börja svarva diamanter så de blev helt runda och kring 1890 hade Old Mine Cut anpassats till rund ytterform och Old European cut hade utvecklats. Det blir mer spill vid slipning av OE än old mine cut så det är tveksamt utvecklingen på slipområdet sett ut som den gör om inte de stora diamantfyndigheterna i Sydafrika gjorts på 1860-talet. De fyndigheterna garanterade tillgång till diamanter och sliparna kunde börja fokusera mer på att få slipningen så bra som möjligt och inte bara på att få ut så stor slipad sten som möjligt ur råmaterialet.

En diamants slipform kan vara till hjälp vid datering av smycken men man måste vara medveten om att diamanter alltid kan ha bytts ut under historiens gång och att det även idag slipas diamanter med gamla slipformer. Det finns även företag som säljer cubik zirkon slipad efter gamla diamantslipformer så det gäller att vara noga och identifiera alla stenar man har framför sig.

Det har länge ansetts att vakanser i kristallstrukturen hos diamant orsakat färger men det var först nyligen som det kunnat ses och dokumenteras att det är just det som är orsaken. Det är med hjälp av ett extremt kännsligt scanning transmission electron microscope, STEM, som Dr Liam Godfrey vid university of Manchester undersökt bruna diamanter före och efter värmebehandling (enligt pressreleasen 12/2-15 anges bara värme som behandlingsmetod men troligen har värme använts i kombination med tryck). Efter behandlingen så blev diamanterna färglösare och med hjälp av STEM såg man att de vakanser som förekommer i små kluster spridda i kristallstrukturen hos diamanterna då de var bruna hade försvunnit eller åtminstonne minskat avsevärt efter behandlingen. Experiment av denna typ måste utföras på diamanter som är så rena från spår av andra ämnen som möjligt. Innehåller diamanten t ex kväve kommer färgen antagligen bli gul. Experimenten bekräftar en sedan länge etablerad teori men är ändå ett genombrott inom diamantforskningen. Tack vare allt mer avancerade instrument kan vi nu hoppas på lösning av andra frågetecken kring färger hos diamant som till exempel hur rosa och röd färg orsakas samt hur mycket främmande ämnen som t ex nickel hjälper till att förstärka gul färg orsakad av kväve.

Den 21 april kommer Sothebys att auktionera ut en diamant av yppersta kvalitet på över 100 carat. Det har under senaste åren sålts ett par liknande stenar vilka betingat slutpriser långt över förväntningarna. Förväntat slutpris för denna sten ligger mellan 19 - 25 miljoner dollar men flera bedömmare tror priset kan bli betydligt högre än så vilket i så fall är i linje med priserna på diamanter av exeptionell storlek och kvalitet de senaste åren. Detta är den största smaragdslipade diamant som någonsin ropats ut på auktion och det ska bli spännande att följa budgivningen.
Etiketter: diamant, auktion, sothebys
Under gågna helg gick årets upplaga av antikmässan av stapeln. Smycken och ädelstenar utgör en väldigt liten del av utbudet men en del intressant förekommer alltid i liknande sammanhang. Silversmycken i nordisk stil som t ex wiwen nilsson med efterföljare fanns det gott om och verkar ha fortsatt god marknad medan det är svårare att hitta föremål där ädelstenarna är av större intresse än bergkristaller. En hel del jade och jadeliknande smycken och föremål fanns till försäljning, dock utan att försäljarna själva i annat än undantagsfall kunde svara med säkerhet på vilken typ av jade föremålen bestod av eller kunde garantera att föremålen verkligen bestod av jade och inte serpentin, aventurin, hydrogrossular, krysopars eller andra jadeliknande material.

Flera antikhandlare med diverseutbud sålde smycken till synes utan att själva veta vad stenarna egentligen är för något eller att de faktiskt är syntetiska. Krävs en allmän höjning av ädelstenskunskaperna hos de som handlar med stenar och smycken annars är risken påtaglig att förtroendet för hela branschen kommer fördärvas.
Etiketter: antikmässan, jade
Blodsten antas idag vara grön kalcedon med röda blodskvättliknande stänk av någon form av järnoxid eller röd jaspis. Blodsten var en av stenarnas i Arons bröstplåt men att just den sten som idag kallas blodsten (finns förresten flera stycken, b la hematit) skulle vara den som menas i gamla testamentet är omöjligt att bevisa. Alla kända röda ädelstensmaterial såsom rubin, spinell, granat, röda varianter av kvarts,kvartsit och fältspater mm har till och från genom historien benämnts som blodstenar. Det är först i någorlunda modern tid det funnits kunskap och teknik att skilja olika röda material från varandra och bekräfta att de tillhör olika material.
När det idag talas  om blodsten är det grön kalcedon med stänk av järnoxider/jaspis som menas. Blodsten är sällan dyrbar i sig utan det är sammanhang och design som avgör värde och pris på föremål med blodsten.
Etiketter: blodsten
Opal i matrix, Wollo, Etiopien fotade av mig vid besök i området maj 2010. Opal i matrix, Wollo, Etiopien fotade av mig vid besök i området maj 2010.
Opal skiljer sig från andra ädelstenar genom sitt unika färgspel. De bästa opalerna har hela spektrats färger och de är skarpa och ger intryck av att röra sig då man vrider och vänder på stenen. En tidig fyndort finns i nuvarande Tjeckien och opal därifrån exporterades till Romariket. Idag kommer den mesta opalen från Australien och Etiopien men opalfyndigheter av betydelse finns även i Mexico och Brasilien samt många mindre fyndigheter i andra länder. Opal är mjukare än de flesta andra ädelstenar och slipas vanligen som cabochon, ofta med fria former anpassade efter hur råstenen såg ut. Mindre bitar och opal av lägre kvalitet slipas efter standardmått för att passa i massproducerade smycken.
Precis som för de flesta ädelstenar som använts länge av människor har det skapats myter även kring opal och det speciella färgspelet har ibland verkat skrämmande och ansetts vara bärare av Onda ögat medan andra har tillfört opal goda egenskaper som till exempel att kunna bota ögonsjukdomar. Det har även funnits tro att opal skulle vara en kombination av alla andra ädelstenar och därmed besitta alla möjliga krafter och således vara en kraftfull sten vilket ju är bättre ur försäljningssynpunkt än tron om onda ögat. Det finns även en föreställning om att fornnordiska kvinnor skulle ha använt opal i hårinfästningar för att bevara håret blont, dessa "opaler" antas dock idag ha varit bränd kaolinlera vilken ibland kan få opalliknande färgspel.
Opal får i verkligheten sitt färgspel genom att ljus både träffar ytan och tränger in i opalen som består av sfärer av kisel som då de är i ungefär samma storlek som ljusvågor orsakar diffraktion av ljuset och därmed uppstår färgerna.
När man talar om färg hos opal är det viktigt att skilja på opalens grundfärg, vanligen svart eller vit, och färgerna i färgspelet. Färgspelet syns bättre mot svart bakgrund så det är svarta opaler med tydligt färgspel som är de mest eftertraktade och tillhör de dyrbaraste ädelstenar som finns medan opal med vit eller gråaktig grundfärg och dimmigt eller svagt färgspel tillhör de billigaste ädelstenarna.
Etiketter: opal
Fasettslipning av ädelsten efter kunds önskemål. Fasettslipning av ädelsten efter kunds önskemål.
Nya lokalen börjar bli möblerad och verksamheten kommer så sakta igång. Första slipade sten blev en pietersit men på bilden syns sten nummer två, en citrin som slipas efter kunds specifikationer.
Laboratoriet är också någorlunda komplett men som tidigare utförs de flesta undersökningar och värderingar på plats hos kund med portabel utrustning. Det är alltså sällan stenar eller smycken behöver lämna din butik eller verkstad. Privatpersoner tas emot i lokalen efter tidsbokning via mail eller telefon.

Senaste inlägg:

Bloggarkiv

Vill du kommentera, tillägga eller fråga något om specifikt blogginlägg så klicka på rubriken för det inlägget så finns ett formulär för kommentarer där. Vill du kommentera eller fråga något kring bloggen och hemsidan i allmänhet så går det bra här:

Kommentarer:

Scandinavian Gem Academy; Career Gemmology är Norra Europas bästa gemmologiutbildning!

Ämnen i bloggen:

Rubin från Winza, Tanzania, infattad i silver.