2014 > 09

Har du dåligt minne? Kanske har du svårt att tillgodogöra dig tidigare generationers visdom eller har du bara problem med att förstå orsaken till din egen situation och verklighet? Lägg då en månsten i munnen och du kommer att minnas bättre.
Problem med dryckenskap? Drick i fortsättningen ditt vin ur bägare av ametist så slipper du bli onykter eller bakfull. Lägg en orm i samma skål som en safir så kommer ormen omedelbart att dö.
Många är de sägner som skapats av ädelstenshandlare och religiösa ledare för att höja attraktionskraften antingen hos sina egna varor, hos de regalier den lokala kyrkan besuttit eller allmänt hållna föremål vilka tillförts överjordiska egenskaper.

Idag vet vi hur de flesta mineral och ädelstenar bildas och kan till och med kopiera nästan alla naturliga material i laboratorier. På konstgjord väg skapar människan idag material med en oändlig variation av egenskaper och färger. Går vi tillbaka några hundra år, helst innan renäsansen och upplysningstiden, så har människorna en helt annan syn på världen. De material vi idag benämner ädelstenar orsakar sällan någon större uppståndelse men utseendet hos diamanter, rubiner, safirer, smaragder mm var så unikt och olikt något annat medeltidsmäniskan, babylonien, romaren, greken, indianen och vikingen sett att enda förklaringen för dem måste vara att gud eller gudarna skapat dessa ting för att låta människorna få en liten blick in i Valhalla, Olympen, Paradiset eller annanstans man såsmåningom förhoppningsvis skulle komma beroende på vilken gudom som bestämde på just den plats man råkade leva.

Det latinska ordet ”Gemma” betyder knopp på svenska och ”Gemmologi” måste således vara läran om knoppar. Låter kanske galet men faktum är att det funnits föreställningen att rubiner kom från en växt. Var rubinen mörk och av lägre kvalitet betydde det att den inte fått mogna tillräckligt innan skörd. Just ordet rubin har funnits länge för att beskriva röda stenar, ett senare begrepp är karbunkel vilket också använts för att beskriva röda stenar i allmänhet även om det är specifit röda granater som oftast menats. Det finns även en ”sanning” i viss literatur att ametist under vissa perioder till och med skulle varit dyrbarare än diamnat. Detta är dock en av många myter inom ädelstensområdet då ametist visserligen både idag och i forna tider betyder en lila variant av kvarts men ordet ”ametist” har även använts för att i första hand beskriva färgen hos lila ädelstenar i allmänhet och således har lila safirer i diverse ädelstenslistningar och bouppteckningar kallats ametist och getts höga värden eftersom det är mycket ovanligt med fin lila safir.

Det finns mängder av intressanta och fashinerande sägner kring ädelstenar vilka ibland faktiskt kan ha någon form av verklighetsbakgrund men för det mesta är skapade av ädelstenshandlare eller företrädare för rådande religion i syfte att tillföra ädelstenar krafter som kunde användas för att underlätta styrandet av bönder och andra. Färgskifftande stenar har t ex ansets kunna förvarna om gift. Maria Stuart använde en diamant just för det syftet och det finns tydliga antydningar att framförallt tidigare brittiska kungar använt turkos i samma syfte.

Att diamanter är hårda men ändå har vissa försvagade riktningar är sedan länge känt och det finns väl beskrivet hur mindre nogräknade ädelstenshandlare i Indien krävde av sina leverantörer att stenarna skulle hålla för ett hammarslag. Ifall de splittrades var de helt enkelt inte diamanter och således lämnades splittret där det hamnat och de mindre nogräknade handlarna plockade åt sig mängder av diamanter.

Det ädelstensmaterial som antagligen använts längst av människan är bärnsten.Ofta har bärnsten redan då den hittas en form som gör den lämplig att bäras i t ex ett halsband. I och med att bärnsten är ganska mjuk så var det inget problem för de tidiga människorna runt bland annat Östersjön att borra hål i dem och använda bärnsten i smycken men även som betalningsmedel. Andra ädelstensmaterial som vi vet använts tidigt är lapis lazuli, karneol och amazonit då det finns ganska gott om bevarade cylinderformade sigillstämplar i dessa material från både Babylonien och Assyrien. Egyptierna utvecklade såsmåningom de cylinderformade sigillen vilka rullades över lera till ringar, ofta med motiv av sarabéer på översidan och ägarens signatur eller bomärke undertill, vilka man enkelt kunde stämpla t ex vax med för att försegla eller skriva under ett dokument.

Blå kvarts får sin färg genom förekomsten av väldigt små inneslutningar av mineralet riebeckit vilka orsakar rayleigh spridning av ljus, alltså att ljusvågor reagerar på laddningen hos partiklar vilka är betydligt mindre än ljusvågorna. Även inneslutningar av fibrig riebeckit, magnesio-riebeckit, aerenit och indigolit kan ge blå färg men det är då inneslutningarnas färg man ser och eftersom all naturlig blå kvarts färgas av inneslutnigar är den aldrig helt transparent.

Polykristallin kvarts får blå färg av blå fiberliknande inneslutningar av dumortierit. På konstgjord väg kan färglös kvarts bestrålas med Au partiklar för att skapa färgcenter vilka ger blå färg och helt transparenta stenar. Hawks eye, den blåaktiga varianten av tigeröga, får sin blå färg av crocidolitfibrer vilka i motsats till det gulbruna tigerögat ännu inte helt ersatts av kvarts.

Etiketter: kvarts

Att kunna ta reda på vilken typ en diamant tillhör är ett viktigt steg för att kunna avgöra om diamanten är naturlig, behandlad med HPHT eller är av syntetiskt ursprung. Ett relativt enkelt test är att ta reda på om diamanten är transparent för kortvågigt UV-ljus.
Om en diamant är transparent för kortvågigt UV-ljus tillhör den antingen TypII eller TypIaB. Det gröna skenet i bildens nedre del betyder att stenen är transparent för kortvågigt uv-ljus och tillhör någon av ovan nämnda typer. Detta betyder i sin tur att diamanten (om den är färglös) behöver testas ytterligare för att se om den är syntetisk eller utsatt för HPHT behandling. Är en färglös diamant inte transparent för kortvågigt UV-ljus betyder det att den är naturlig och obehandlad. För färgade diamanter gäller dock andra sanningar.

Från och med 1 oktober kommer Rapnet, en av de större diamanthandelsplatserna, inte längre sälja diamanter med certifikat utfärdade av EGL. Detsamma gäller hos Polygon och fler väntas göra detsamma. Skälet till det är att EGL inte följer internationell standard då de graderar diamanter. Om de hade valt en egen terminologi hade de kanske varit ok men i och med att EGL envisats med att använda D-Z skalan för färg men valt att gradera stenarna med bordet uppåt så har det orsakat stor osäkerhet och förvirring hos både diamanthandlare, guldsmeder och privatpersoner eftersom att en sten graderad t ex E hos EGL hos de flesta andra skulle fått graden H och därmed ett betydligt lägre värde.
Det är dessutom så att olika EGL labb graderar ganska olika sinsemellan. EGL USA anses t ex vara närmare internationell standard än EGL International. Det gäller alltså att vara väldigt väl insatt i hur diamantgradering går till samt att känna till vilken standard de olika graderingsinstituten använder sig av. Bäst och säkrast är såklart att själv ha tillräcklig kunskap för att gradera diamanter så man slipper bry sig om certifikat alls.

Senaste inlägg:

Bloggarkiv

Vill du kommentera, tillägga eller fråga något om specifikt blogginlägg så klicka på rubriken för det inlägget så finns ett formulär för kommentarer där. Vill du kommentera eller fråga något kring bloggen och hemsidan i allmänhet så går det bra här:

Kommentarer:

Ämnen i bloggen:

Rubin från Winza, Tanzania, infattad i silver.