2013 > 06

Syntetiska ädelstenar kan vara precis lika vackra som naturliga. Syntetiska ädelstenar kan vara precis lika vackra som naturliga.
En naturlig ädelsten består av ett naturligt förekommande mineral eller är av organiskt ursprung. Ädelstenar kan alltså komma både från mineral, växt och djurriket. De allra flesta ädelstenar är varianter av olika mineral medan bärnsten ar sitt ursprung i växtriket och pärlor och elfenben härstammar från djurriket.
Det är nuförtiden mycket vanligt att ädelstenar som sitter i smycken inte är av naturligt ursprung utan tillverkade av människor. Sedan slutet av 1800-talet har tekniker för att kopiera naturliga material utvecklats och syntetiska ädelstenar är ett viktigt komplement till de naturliga på dagens smyckesmarknad. Det är dock stor skillnad i pris och värde på naturliga och syntetiska stenar. Trots att både den naturliga och den syntetiska stenen har samma kemiska och fysiska egenskaper så är kunderna villiga att betala betydligt högre pris för en naturlig sten än för en syntetisk, att de syntetiska stenarna egentligen är av högre kvalitet spelar ingen roll. Syntetiska stenar är kopior av naturliga material och är därmed lika "äkta".
Man får inte blanda ihop begreppet syntetisk med begreppet "imitation". En imitation består av ett annat material än vad det ska föreställa. T ex kan en bergkristall med bra slipning imitera en diamant i ett smycke. Bergkristall är inte så värst bra som imitation för diamant, det syntetiska materialet Cubic Zirkon är däremot en väldigt bra och övertygande imitation.
När en gemmolog tittar på stenar i ett smycke är det första man gör att identifiera stenen. Kommer man fram till att stenen är t ex en rubin så är nästa steg att undersöka om den är naturlig eller syntetisk. Här gäller det att verkligen veta vad man ska titta efter. Naturliga och syntetiska stenar ser väldigt lika ut men har skillnader i form av små inneslutningar och tillväxtstrukturer. Ibland skiljer orsaken till färg i stenen mellan naturliga och syntetiska material.
När man fastställt att stenen är naturlig så går man vidare för att undersöka om den utsatts för någon typ av behandling för att bli mer attraktiv. De flesta material behandlas på olika vis och vissa behandlingar påverkar stabiliteten i materialet och gör att man måste vara mer försiktig med vissa behandlade material än helt naturliga.

Vill man lära sig mer om att identifiera syntetiska stenar och behandlingar så finns gott om information på internet, det är dock viktigt att se dessa stenar i verkligheten och få tillfälle att verkligen sitta tillsammans med en duktig instruktör och studera stenarna i mikroskop. Den praktiska utbildning som just nu verkar få bäst recensioner är AIGS, Asian Institute of Gemological Sciences.

Även Ädelstensakademin erbjuder kurser i identifiering av syntetiska och behandlade material. Hör av dig till oss för att få veta mer!

 
Etiketter: syntetisk, behandling
Om man är intresserad av att lära sig mer om diamanter och ädelstenar så finns många bra och informativa sidor och forum man kan förkovra sig i. Även utbudet av bra kurser som faktiskt leder till att man får någon form av intyg eller till och med titel ökar.
Här gäller det dock att se till att den som erbjuder utbildningen är etablerad och erkänd i branschen (se tidigare blogginlägg på temat). Kolla helst upp med etablerade juvelerare och auktionsverk om den utbildning du tänkt dig är vettig med tanke på vad du vill ha den till.

Två kurser jag kan rekommendera för dig som vill lära dig mer utan att kanske ha tid, ekonomi eller intresse till avancerade kurser men ändå vill få någon form av intyg som är erkänt är GIAs Accredited Jewelry Professional och DCAs Diamond Studies Course. Du läser kurserna helt i egen takt och gör delprov och examen online.

DCAs kurs har, som kursesnamnet säger, fokus på diamanter medan GIAs kurs är uppdelad i tre moment varav ett handlar om diamant, ett om färgstenar och ett om smycken. Även DCA kursen går igenom smycken och man får lära sig namn på olika typer av infattningar osv men inte lika djupt som i GIA kursen. Omfångsmässigt är de ungefär lika stora och är det diamanter du är intresserad av så välj DCAs kurs, vill du däremot ha mer kring färgstenar och smycken men inte lika djupa kunskaper om diamant så välj GIAs AJP kurs.

Såklart är kurser med obligatoriska praktiska moment i identifiering och gradering och med övervakade examen mer givande men dessa två kurser innehåller mycket bra information oavsett om du arbetar proffesionellt med ädelstenar och smycken eller bara är allmänt intresserad och inte vill göra dyrbara misstag när du köper smycken och ädelsten. Dessa kurser är dessutom ganska billiga.

Kurserna riktar sig framförallt till nybörjare men kan även läsas av mer erfarna som kompetensutveckling eller för att få lite andra infallsvinklar än i t ex Gem-A kurserna. Dessa onlinekurser håller betydligt lägre nivå och kan inte jämföras med FGA kursen men tillför lite nya perspektiv samt ett mer kommersiellt tänkande vilket gör dem till ganska bra komplement för de som vill arbeta med direkt kundkontakt.

Båda kurserna är riktade mot försäljare av smycken, diamanter och ädelsten. Särskilt i GIAs AJP program gås försäljningsteknik grundligt igenom.

Både GIA och DCA erbjuder andra kurser kring ädelstenar och smycken och GIA erbjuder några riktigt fina utbildningar inom både guldsmide och gemmologi.

DCA: http://www.diamondcouncil.org/
GIA: http://www.gia.edu/gem-education/program-accredited-jewelry-professional
Tre cz varav två belagda enligt Serenity och den i mitten är en vanlig cz. Svårt att se skillnad på dem? Du är inte ensam. Tre cz varav två belagda enligt Serenity och den i mitten är en vanlig cz. Svårt att se skillnad på dem? Du är inte ensam.

Det förekommer en hel del diskussioner kring diamantbeläggning av andra ädelstensmaterial med hjälp av cvd teknik. Flera företag saluför b la kubisk zirkon som belagts med en tunn diamantfilm för att, som tillverkarna säger, bli mer slitstarka samt bli en bättre imitation av diamant. Serenity är ett av dessa bolag och vi är tacksamma för deras vilja att dela med sig av sin produktutveckling. Ädelstensakademin har fått till skänks flera diamantbelagda kubik zirkoner av ovannämnda företag till sin referenssamling. Då vi undersökt stenarna visar det sig mer eller mindre omöjligt att identifiera diamantlagret. Elektroniska testare ger visserligen aningen mer utslag för dessa stenar än "vanlig" cz men om detta beror på att stenarna håller högre kvalitet på polering än som är vanligt för cz eller pga diamantlagret är omöjligt att säga. Dock ingen risk att göra felidentifiering så länge testaren är korrekt kalibrerad.
Serenity säger sig arbeta på utveckling av sin metod att diamantbelägga andra material och att cz nu beläggs med allt tjockare lager. Den typ av diamant som skapas under processen är polykristallin och om de lyckas skapa tjocka lager nog för att lura t ex vanliga elektroniska testare så borde den polykristallina naturen i materialet gå att identifiera med annan traditioell gemmologisk utrustning som t ex polariskop. Dessutom tenderar polykristallin syntetisk diamant (NPD - nano polykristallin diamant) att upplevas som grumlig, skärpan i stenen försämras vilket är en begränsning i hur tjocka lager som kan påföras andra material.

Att produktionen av syntetiska diamanter blir mer och mer utvecklad och produkterna allt bättre är något som inte är överraskande för ädelstensbranschen. Gemesis senaste "genombrott" att saluföra en slipad syntetisk diamant graderad av IGI till E VVS2 är ganska väntat, många trodde nog stenar av denna kvalitet skulle kommit för många år sedan.
Det finns teknik att identifiera alla syntetiska diamanter, åtminstonne så länge det är ekonomiskt försvarbart. Problem uppstår t ex när det gäller små diamanter där stenens värde inte motiverar kostnaden för de test som krävs. Vad vi redan sett är att de stora exklusivare smyckestillverkarna uteslutit vissa storlekar och kvaliteter ur sin design med motivering att det inte är ekonomiskt försvarbart att testa alla stenar och att de inte vill riskera att fläcka sitt namn och rykte genom att syntetiska stenar av misstag blandas med naturliga.
Det finns som sagt teknik för att identifiera alla syntetiska stenar. De som saluför smycken med syntetiska diamanter är nästan alltid måna om att redogöra för ursprunget liksom tillverkarna av stenarna som är stolta över sin produkt. Problem uppstår istället på andrahandsmarknaden då information om proviniens och identitiet ofta förlorats. Det gäller för auktionsfirmor, pantbanker och antikhandlare att se till att deras personal har kompetens och utrustning nog för att identifiera dessa stenar. Utrustningen är fortfarande relativt dyr men under de senaste åren har många billigare och enklare instrument utvecklats. Det är svårt att se varför denna utveckling av både billigare och bättre instrument, liksom av bättre syntetiska stenar skulle avta.
Även innehållslösa diplom kan vara dekorativa... men även om ISG inte håller vad som lovas, håller verkligen GIA och Gem-As kurser tillräcklig nivå idag? Även innehållslösa diplom kan vara dekorativa... men även om ISG inte håller vad som lovas, håller verkligen GIA och Gem-As kurser tillräcklig nivå idag?
Vill man bli något så krävs vanligen någon form av utbildning. När det gäller gemmologi så finns några stora och etablerade institut som erbjuder både kortare kurser och längre utbildningar. Gem-A, GIA och AIGS är några av de som anses ha bäst utbildningar. Finns även minst lika bra kurser i b la Australien, Kanada och Tyskland. Många institut och laboratorier som t ex SSEF, HRD och IGI erbjuder även de bra kurser, ofta inom något specialområde vilket är ett kompliment till övriga utbildningar. Ibland dyker det dock upp andra aktörer som marknadsför sig som minst lika bra och framförallt billigare än de etablerade. Ett exempel på detta är ISG, International School of Gemology med säte i Texas, USA, vilka erbjuder gemmologi och värderingsutbildningar till relativt låga priser.
Detta hade varit av godo om kurserna hållit vad de lovar. Jag gick själv en av deras kurser, Introduction to Watches, för att få en bild av kvaliteten. Denna kurs är ett obligatoriskt moment för att bli vad de kallar "Registered gemologist appraiser".

Kursen är i mitt tycke rent skräp och var bortkastad tid och pengar. Ingenting av innehållet är till nytta vid identifiering eller värdering av klockor.

Att jag genomgått en delkurs gör såklart inte att jag kan döma hela deras utbildningsprogram men ISGs gemmologiprogram har av andra beskrivits som en kurs på högstadienivå vilken möjligen lämpar sig för folk som har ädelsten som hobby.
ISG har fått mycket kritik de senaste åren mot hur de marknadsför sina kurser och att innehållet i vad de publicerar innehåller väldigt mycket felaktigheter.


Gemmologi är ett ämne under utveckling och som börjar ta sig in på allt fler universitet över världen så innan du väljer utbildning, se till att kolla upp vad som erbjuds på universitet i t ex Frankrike, Sri Lanka och Ryssland.
Gem-A och GIAs kurser håller inte särskilt hög vetenskaplig nivå. Gem-A är visserligen betydligt bättre än GIA men det krävs gott om erfarenhet efter genomgången kurs för att man ska bli säker i sin gemmologroll. Positivt är Gem-As planer på samarbete inom gemmologiutbildning med ett universitet i England.

 
Etiketter: utbildning

Senaste inlägg:

Bloggarkiv

Vill du kommentera, tillägga eller fråga något om specifikt blogginlägg så klicka på rubriken för det inlägget så finns ett formulär för kommentarer där. Vill du kommentera eller fråga något kring bloggen och hemsidan i allmänhet så går det bra här:

Kommentarer:

Scandinavian Gem Academy; Career Gemmology är Norra Europas bästa gemmologiutbildning!

Ämnen i bloggen:

Rubin från Winza, Tanzania, infattad i silver.