2012 > 11

Det har under de senaste året diskuterrats en del kring de nya NPD diamanterna. Dessa syntetiska diamanter verkar gå relativt fort och lätt att tillverka och består av mängder av nanostora diamantkristaller som genom hpht (högt tryck & hög temperatur) fogas ihop till ett polykristallint diamantmaterial som är transparent. Dessa stenar torde dock inte utgöra något större problem för ädelstensbranschen då de är polykristallina vilket lätt ses i polariskopet. De upplevs dessutom aningen grumliga trots hög klarhet samt visar fluroescens mönster under UV som skiljer sig från naturliga stenar.

 

Läs mer i Gems & Gemmology nr 2 och 3 2012 samt i nov/dec nummret av Gemguide.

 

Här är några bilder på struktur i czochkralski pulled alexandrit (bild 1) och syntetisk pulled forsterit (bild 2) de tunna linjerna med olika färgkoncentration är inget man ser i naturliga stenar och är till hjälp av dessa syntetiska material, särskilt i kombination med den totala avsaknaden av naturliga inneslutningar och/eller tillväxtstrukturer.

Thomas Hainswangs föreläsning på Gem-A konferensen kring problemet med att syntetiska gula diamanter frekvent förekommer blandade med naturliga var mycket intressant. Det förklarade även mina iaktagelser på Place Vendome i Paris några dagar tidigare att färgade diamanter var helt ute ur bilden, det som gäller där är färglösa diamanter. Han förklarade det med att iom att det är så tidsödande att identifiera melee diamanter lönar det sig inte att göra undersökningarna. Normalt är det relativt lätt att se om en diamant är naturlig eller syntetisk men det kräver tid och utrustning och de stora juvelerarna vill inte riskera att omedvetet få in syntetiska stenar i sina produkter och har därför slutat använda särskilt starkt gula diamanter. Denna problematik gäller inte alls för färglösa stenar.

Denna utveckling kan tyckas skrämmande men det finns metoder att identifiera alla syntetiska och behandlade stenar, det handlar mest om att processen tar tid och är dyrbar, förhoppningsvis får detta med sig att det utvecklas billigare och smidigare instrument för identifiering av syntetiska stenar alternativt att de stora producenterna de Beers och Alrosa släpper ut större mängder små gula diamanter på marknaden, sänker priserna och på så vis gör den syntetiska tillverkningen ekonomiskt ointressant.

Gem-A konferensen i London förra helgen tjuvstartade på lördagen med ett föredrag av Richard Drucker från Gemworld (Det är Gemworld som publicerar Gemguide) där han gick igenom de olika graderingssystem för färgstenar som utvecklats under åren. Colormaster, Munsell, Colorscan, Gemdialogue, GIA gemset, GemeWizard och Gemworlds egna, både det gamla och deras nya system som är under utveckling gicks igenom med för och nackdelar. Detta följdes av en timmes praktisk färggradering enligt Gemworlds nya system vilket bygger på Munsell men med GIAs terminologi. Systemet känns smart och är lättanvänt men långt ifrån lika nyanserat och detaljrikt som Gemdialogue, (vilket kanske inte behövs?) det är heller inte färdigutvecklat för färgskiftande stenar samt inte helt klart hur stenar med stark pleokroism ska bedömas. En fördel att Gemworld själva utvecklar ett färggraderingssystem är att de lättare än andra kan koppla det till sin värderings och prissättnings verksamhet.
Detta var ett par väl spenderade timmar i grått London, ser mycket fram mot morgondagens konferens.
Colormaster och Colorscan anses vara helt obsoleta system men själv tycker jag att Colorscans upplägg där en ädelsten först defineras och sedan anges vilka färger den kan / bör ligga inom anges mot en färgad folie har vissa poänger.

 

Senaste inlägg:

Bloggarkiv

Vill du kommentera, tillägga eller fråga något om specifikt blogginlägg så klicka på rubriken för det inlägget så finns ett formulär för kommentarer där. Vill du kommentera eller fråga något kring bloggen och hemsidan i allmänhet så går det bra här:

Kommentarer:

Ämnen i bloggen:

Rubin från Winza, Tanzania, infattad i silver.