Bör eller Ska i samband med beskrivning av glasfyllda diamanter, rubiner, safirer...

Rubin-glas komposit som utsatts för värme i form av guldsmeds låga. Stenar som fått sprickor fyllda med glas är inte hållbarare och tåligare än glaset. Rubin-glas komposit som utsatts för värme i form av guldsmeds låga. Stenar som fått sprickor fyllda med glas är inte hållbarare och tåligare än glaset.

Det har i Sverige pågått en diskussion kring om glasfyllda diamanter SKA eller BÖR  beskrivas som just glasfyllda vid försäljning. Diskussionen ter sig i ett internationellt sammanhang som löjlig. Det är i många länder redan idag förbjudet att sälja glasfyllda diamanter, rubiner eller safirer utan att tala om för kunden att de är just glasfyllda vilket är helt i linje med Cibjos och andra nationella och  internationella organs riktlinjer. I praktiken är de stenar som beskrivs som glasfyllda eller kanske bara "filled" ibland faktiskt mer glas än naturlig rubin, safir eller diamant. Glasfyllda stenar ska enligt internationell praxis beskrivas som KOMPOSITER, alltså föremål som består av fler än ett material, i detta fall glas och diamant eller glas och rubin. Termen GLASKOMPOSIT torde vara den korrekta termen för denna typ av material.
Skälet till att "glasfyllning" utförs är att stenar av lägre kvalitet kan få ett attraktivare utseende om sprickor fylls med blyglas genom att läggas i högtemperaturugnar där smällt glas genom att man skapar vakum sugs in i och fyller ut sprickor i stenen. Temperaturen som krävs för att detta ska fungera är hög och lämpar sig bäst på material som diamant och rubin/safir men det förekommer även glasfyllning av andra ädelstensmaterial.
Glaskompositer eller "glasfyllda stenar" faller utanför definitionen av ÄDELSTEN då de är en på konstgjord väg tillverkad produkt som är betydligt kännsligare mot slitage, kemikalier, värme mm än naturligt obehandlade diamanter, rubiner och safirer. Diamanter som har fått sprickor fyllda med glas för att se bättre ut och få en högre klarhetsbeteckning är inte hållbara! Kemikalier och värme förstör glasfyllda stenar och andrahandsvärdet på glasfyllda stenar är i princip noll och intet!
Många så kallat glasfyllda rubiner och safirer har vid kontroll visat sig bestå av mer glas än rubin/safir. Produkterna har till och med visat sig vara gjutningar av glas och aluminiumoxid med tillsatt lämplig färggivare.

Att avgöra om en diamant, safir eller rubin är en glaskomposit / fått enstaka sprickor fyllda med blyglas (eller smält borax) är inte svårt, tvärtom! En stunds enkla övningar med lupp gör att man kan identifiera en majoritet av alla aktuella stenar.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln