Färgstensgradering och jämförpriser för färgade ädelstenar.

Gemworld är den största och viktigaste aktören i världen när det gäller att publicera riktpriser för färgade ädelstenar. Deras Gemguide används över hela världen för att ge riktlinjer vid både prissättning och värdering av både färgade ädelstenar och diamanter. Jag har själv jämfört ett antal nummer av Gemguide och Rapaport, den mest kända och största riktprislistan för diamanter, och de är i stort sett identiska i sin prissättning. Endast marginella skillander i riktpriser för diamanter, framförallt i de högsta och lägsta segmenten, har kunnat ses. Rapaport publicerar fler och djupare marknadsanalyser men ägnar sig i stort sett uteslutande åt diamanter förutom enstaka nummer med enstaka artiklar kring safir, rubin och smaragd. Gemworld publicerar löpande marknadsanalyser för de flesta ädelstenar och pärlor tillsammans med forskningsresultat och utbildningsprogram i kombination med sin prislistpublicering. Gemworld har även tagit fram ett eget färgstensgraderingssystem, World of Color, baserat på Munsellsystemet, World of Color är ett av flera färggraderingssystem för färgade ädelstenar som t ex rubin, sarir, smaragd, granat m fl som hjälper till vid kvalitetsgradering och värdering av ädelstenar. Det finns flera andra system för färgstensgradering som t ex Gemdialogue, GIA gemset, Color scan och Gem-e-wizard men fördelen med Gemworlds eget system är att det är kopplat direkt till Gemguide och man kan direkt få en prisindikation efter att ha graderat stenen. På liknande sätt fungerar Gem-e-wizard vilket är onlinebaserat. Man graderar stenen och får genom programmet upp ett antal liknande stenar som ligger ute till försäljning hos de flesta större försäljare och därmed fås en prisindikation. GIAs Gemset tillverkas inte längre men den terminologi som används i systemet är fortfarande vanlig och både World of Color och Gemguide är översättningsbara till GIAs terminologi. Att GIA köpt in 40 exemplar av Gemworlds World of Color system till sina undervisningsprogram visar hur viktigt och bra systemet faktiskt är.

Vill man lära sig mer om färgstensgradering så ingår en del i Scandianvian Gem Academys teoretiska kurs Coloured Gemstones vilken läses i egen takt online. Scandinavian Gem Academy håller även en praktisk färgstensgraderingskurs på fem dagar i vilken både World of Color, Gem-e-wizard, GIA gemset och Gemdialogue gås igenom tillsammans med hur jade och pärlor kvalitetsgraderas.
Gemworld kommer ha representanter närvarande under Scandinavian Gem Symposium i Kisa den 17-18 Juni 2017 och då kommer finnas möjlighet att delta i praktiskt färgstensgraderings workshop.

Länkar:
Scandinavian Gem Academy
Scandinavian Gem Symposium
Gemworld
Gemdialogue
GemEwizard
GIA

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln