Om en udda safir.

Då en blå safir belyses med blå laser (405nm) förväntas inte att den ska visa röd färg om den är naturlig och obehandlad, istället brukar den reaktionen vara en tydlig indikation på att stenen är beha Då en blå safir belyses med blå laser (405nm) förväntas inte att den ska visa röd färg om den är naturlig och obehandlad, istället brukar den reaktionen vara en tydlig indikation på att stenen är beha
Blå safirer som fått sitt utseende genom att "glasfyllas", alltså lagts i en vakumugn tillsammans med blyglas färgat av kobolt och genom värmning fått sprickor och håligheter utfyllda med glas har blivit vanliga på smyckes och ädelstensmarknaderna. Dessa stenar är enkla att identifiera och de flesta gemmologer använder en enkel 405nm laserpenna och/eller ett Chelsea filter. Båda instrumenten gör att förekomst av kobolt ger en röd reaktion hos stenen som undersöks. Testen är enkla och görs med lätta, portabla och billiga instrument och det vanliga är att man inte tittar nogrannare på blå safirer som ger ger röd färg i dem. Dock bör man ha i bakhuvudet att det faktiskt förekommer, om än ytterst sällsynta, naturliga blå safirer som har så hög krom halt att de "lurar" dessa enkla och effektiva instrument. Detta fick jag erfara nyligen då jag undersökte ett antal safirer och snabbt kunde konstatera att en av dem stack ut genom sin reaktion då jag belyste dem med blå laser. Efter undersökning i förstoring, med UV-ljus samt Vis-NIr spektroskopi fastslogs att safiren i fråga ändå var naturlig och inte behandlad med någon form av kobolt, varken som färggivare i glasfyllning eller genom ytlig diffussion. Kromhaltiga safirer ger röd fluorescens under långvågigt uv-ljus vilket stenar som färgats av kobolt inte gör. O´donoghue skriver i Gems 6th edition (2006) att det förekommer blå safirer vilka fluorescerar rött undet långvågigt uv-ljus men konstaterar samtidigt att det är extremt ovanligt och att bara ett fåtal stenar som ger denna reaktion dokumenterats i litteraturen.
Krom är dokumenterat i blåaktigasafirer från b la Queensland i Australien och Madagaskar men dessa stenar brukar ha grönaktiga toner samt uppvisa färgväxlingseffekt mot brunrött. Mest troligt är att stenen i fråga härrör från Sri lanka då de flesta kromrika blå safirer som dokumenterats är därifrån.
I dokumentet nedan görs en undersökning av en blå safir vilken visade sig innehålla hög kromhalt vilken gav oväntade resultat vid undersökning med både 405nm laser, chelsea filter och UV-ljus.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln