Isotoper och Diamanter.

Det har åtmistonne sedan tidigt 1990-tal exerimenterats med olika kolisotoper vid tillverkning av syntetiska diamanter. Då diamanter bildas naturligt finns tillgång till alla isotoper men beroende på kolets ursprung så varierar förhållandena. C12 är såklart alltid dominerande (>98%) men t ex eclogitiska diamater har högre andel C13 vilket gett upphov till teorier kring att eclogitiska diamanter kan bestå åtminstonne delvis av organiskt kol.
Det krävs betydligt mer avancerad laboratorieutrustning än vad gemmologiska labb vanligen har tillgång till för att identifiera isotoper men det har gjorts försök att med hjälp av isotopidentifiering kunna härleda diamanter till olika geografiska och geologiska miljöer.
Isotoper är intressant för industriella ändamål och det har visat sig att diamanter som består av bara en isotop har ännu bättre värmeledningsförmåga. Diamanter som bara består av en enda isotop har även visat sig vara utan inre spänningar vilket är en fördel ur slipningsperspektiv. Ur identifieringssynpunkt är det däremot besvärligare eftersom dessa diamanter till skillnad från de flesta andra syntetiska diamanter inte fluorescerar i kortvågigt uv-ljus. Det tycks alltså finnas en relation mellan kolisotoper och fluorescens.
Det är svårare och dyrbarare att framställa syntetiska diamanter som bara består av kol av samma isotop men eftersom dessa diamanter har bättre industriella egenskaper så kan vi förvänta oss att de så småningom kommer bli vanligare.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln