Döden o stenarna

Ädelstenar har som bekant genom historien ofta tillförts diverse egenskaper och påståtts kunna påverka människor på olika vis. Har det handlat om försäljare av ädelstenar finns mängder av exempel på hur ädelstenar tillförts alla möjliga lyckobringande och välgörande egenskaper vilka den framtida ägaren av stenen i fråga skulle åtnjuta.
En motsägande bild av ädelstenar får man då man väljer att läsa och lyssna till de som redan äger ädelstenar. Istället för att bringa lycka och gara dig osårbar så kommer diamanten plötsligt göra dig sjuk och bringa all möjlig olycka över dig och din familj. Dessa egenskaper kan möjligen ha avskräckt skrockfulla potentiella tjuvar.

 Visst kan ädelstenar vara farliga men det handlar sällan om faror för de som bär ädelstenar i smycken utan det är de som bearbetar ädelstenar som kan råka illa ut om inte försiktighet iaktas. En självklarhet idag är att man använder vatten vid både sågning och slipning av ädelstenar för att binda stendamm vilket annars skulle blandas i luften och inandas av sliparna. Stendammslunga har orsakat väldigt mycket lidande och för tidig död men är idag en ovanlig diagnos. Vissa ädelstenar är dock så giftiga att det inte hjälper med vatten. Ett exempel är Cinnobar, ett rött mineral som innehåller kvicksilver. Att Cinnobar är giftigt lärde man sig relativt tidigt och det är idag sällsynt med föremål av Cinnobar. Mer förvånande är att även ett vanligt och populärt material som Malakit är giftigt och att det vid slipning avsöndrar giftiga ämnen vilka inte binds av vatten. Det är ingen större fara att slipa någon enstaka malakit men sysslar man med det under längre tid så har det visat sig hälsofarligt. Detta är något som undersökts i Idar Oberstein i Tyskland, ett av de äldsta och mest respekterade ädelstenscentren i världen. Efter undersökningarna i Tyskland har det startat en diskussion kring om det är etiskt riktigt att handla med och använda malakit överhuvud taget. De största fyndigheterna av malakit av ädelstenskvalitet finns i fattigare delar av världen och det är även där det mesta av materialet bearbetas.

Den idag pågående försäljning av egentligen värdelösa ädelstensmaterial där det hittas på diverse magiska egenskaper kring ädelstenar och mineral är dålig för ädelstensbranschens rykte och ett stort hinder för de som vill att gemmologi, kunskap och forskning kring ädelstenar ska tas på allvar. Malakit påstås till exempel av vissa försäljare kunna absorbera negativa energier och motverka kroppsliga spänningar. Visst, är man död så slipper man mycket elände.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln