Metodik för visuell ursprungsidentifiering.

Sedan 2008 har man i Rapaport en gång per år fått en bilaga där AGL (american gemological labooratories) publicerat sin systematik för att visuellt kunna geografiskt ursprungsbedöma korund och smaragder samt hur man rent visuellt kan se om färgade diamanter, hittills rosa, blå eller svarta, är av naturligt ursprung, behandlade, syntetiska eller kombinationer därutav. Bilagan i Rapaport har varit fina utvikbara dokument med bilder och förklaringar till hur man ska titta efter stenars inneslutningar, strukturer och tillväxtmönster. För korund grundar sig metodiken i att först leta efter spår av geologiskt ursprung, alltså om stenen är av magmatiskt, metamorft eller kombinationen metamorft/magmatiskt. Efter at det är avgjort letar man vidare efter områdes och fyndortsspecifika ledtrådar. Det är till stor del uteslutningsmetoden som avgör även om vissa inneslutningar och strukturer ibland kan vara diagnistiska vad gäller fyndort. AGLs metodik har haft genomslag i branschen och även om jag sett och använt metodiken tidigare så var det ändå lärorikt att lyssna till Christopher Smith från AGL då han under Gem-A konferensen i söndags redogjorde för hur systematiken för identifiering av korund fungerar. Förhoppningsvis fortsätter de publicering av liknande informativa bilagor och i bästa fall även i bokform vilket både jag själv och andra föreslagit dem.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln