Gamla Nyheter.

Då man vill undersöka om diamanter är naturliga eller syntetiska är ett av de första test man gör att se efter hur de reagerar under lång och kortvågigt uv-ljus, ett bra test särskillt när man vill undersöka många små diamanter på en gång. Syntetiska diamanter fluorescerar vanligen tydligare under kortvågigt än långvågigt uv-ljus medan det är tvärtom för naturliga. Reagerar stenen för kortvågigt gör man fler test för att bekräfta om den är naturlig eller syntetisk.
Asea, som producerade de första syntetiska diamanterna 1953, tog under 60-talet fram en metod att belägga diamanter med ett ca 10 micrometer tjockt lager nickel vilket gjorde att livslängden på slipskivor och andra produkter blev betydligt längre. När jag själv undersökt diamanter tillverkade av ASEA under 50 och 60-talen, både obelagda och Ni-belagda så reagerar de obelaggda diamanterna precis som man väntar sig ganska starkt under kortvågigt uv-ljus men de Ni-belagda reagerar mycket svagt eller inte alls. (Asea tillverkade bara diamanter för industriella ändamål men genom genom diverse avtal och uppköp kom alla dåtida diamanttillverkare få tillgång till tekniken)
Utseendet på de diamanter som tillverkades under 50 och 60 talet skiljer sig tydligt från naturliga stenar men idag så har många syntetiska diamanter samma form, utseende och ytliga kännetecken som t ex trigoner som naturliga vilket gör att de blir allt svårare att identifiera dem rent visuellt.
Det första test man gör för att undersöka en diamants ursprung är att kontrollera om den är transparent för kortvågigt uv-ljus. Detta test fungerar även för Ni-belagda diamanter men då man har större mängd stenar att kontrollera används oftast kortvågigt uv-ljus som test, de stenar som fluorescerar i kortvågigt uv-ljus plockas ut och testas vidare för att avgöra ursprung.
Det finns alltså sedan 50 år teknik att belägga diamanter med material som hämmar förväntade testresultat vilket är bra att känna till då man arbetar med ädelstensidentifiering.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln