Ametist - månadssten för Februari.


"The February-born shall find
Sincerity and peace of mind,
Freedom from passion and from care,
If they an amethyst will wear."


Ametist är en populär ädelsten och en av de månadsstenar som inte bytts ut under åren. Ametist är en variant av mineralet kvarts, SiO2, som fått en lila färg på grund av spår av järn, Fe, i strukturen.
Förutom järn spelar strålning roll för färgen i ametist vilket är något som är en vanlig kombination bland ädelstenar. Detta vet man eftersom att ametist förlorar sin färg och blir gul (citrin) då den upphettas men återfår sin lila färg om den utsätts för bestrålning. Ametist växer långsamt och hittas ofta i geoder. Populära är de ibland flera meter stora "ametistgrottor" som hittas främst i södra Sydamerika där ametistkristaller väser på väggarna i hålrum i basalt.
Ofta innehåller ametist järnoxider i form av t ex hematit, götit eller lepidokrokit och kan då vara attraktiva både som smyckes men kanske framförallt som samlarstenar. Ibland förekommer det att ametist och citrin finns i samma sten, den är alltså både gul och lila och kallas då Ametrin.

Ametist är en ädelsten som änvänts mycket länge och har under vissa perioder värderats väldigt högt. Ibland läser man att ametist till och med ibland påstås varit dyrbarare än diamat vilket visserligen är en myt men säger något om hur högt skattad ametisten varit. Efter europeernas upptäckt av Sydamerika och de stora ametistfyndigheter som finns där sjönk priset på ametist drastiskt men detta förde med sig att även "vanligt" folk hade råd med ametister och dess popularitet består än idag.
Det finns olika nyans av lila hos ametist, den som kallas "Siberian" är djuplila och tycks skifta aningen i färg då man vrider stenen. Rose de france är en blek, nästan rosa variant. Det har varierat mycket vilken som ansetts "bäst" under århundradena. Ädelstenar får ofta färger beskrivna med geografiska platser men det betyder alltså inte att en ametsit måste vara från Sibirein för att kallas "Siberian".

Det tillverkas idag enorma mängder kvarts på konstgjord väg för industriella ändamål. Det är mycket lätt att ge den syntetiska kvartsen lila färg och på så vis skapa konstgjord ametist. Att skilja konstgjorda syntetiska stenar från deras naturliga motsvarighet är ibland ganska lätt men i fallet ametisk kan det vara mycket svårt och kräva avancerad och dyrbar laboratorieutrustning vilket är test som inte motiveras av ametistens värde och pris idag. Har man tur hittar man med hjälp av förstoring någon inneslutning som kan bevisa att stenen är syntetisk eller naturlig men när det gäller ametist och citrin är det idag få som garanterar att de är av naturligt ursprung.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln