Granat - månadssten för januari.

Traditionellt så är granat månadssten för januari. Det är röd granat som menas även om granat finns i de flesta färger och även ibland kan uppvisa färgväxlingseffekt. Det påstås ofta att granater inte kan vara blå, detta är dock en sanning med modifikation, färgväxlande granater skiftar nämligen vanligen färg mellan röd och just blå. Den blå färgen under vissa ljusförhållanden är alltså till god hjälp om man behöver skilja färgväxlande granater från Alexandrit.

I tidigare inlägg har månadsstenarna diskuterats och att det är en amerikansk juvelerarorganisation som ligger bakom vilka stenar som ska representera vilka månader. Visst finns en koppling till gamla testamentet och även till införandet av den Gregorianska kalendern men man bör vara medveten om att dagens månadsstenar är utvalda och anpassade för dagens smyckes och ädelstensmarknad.
Vill man försöka spå utvecklingen för månadsstenar och vilka som kommer försvinna eller dyka upp i framtiden så är just granaten intressant. Under 1900-talet har trenden varit att billiga ädelstenar bytts ut mot dyrare. Röda granater är bland de billigaste ädelstenarna och används i stora mängder. Gröna granater är däremot betydligt ovanligare och kan betinga mycket höga priser, högsta priset som betalats för en tsavoritgranat ligger kring 10000$ per carat, alltså högre än till och med de flesta diamanter. Detta är såklart ett undantagsfall men nog kommer även granater med annan färg än röd dyka upp som månadsstenar, marknadsföringsmässigt är det ju en stor succé.

Intressant med granater är att de är ett av ganska få ädelstensmaterial som inte rutinmässigt behandlas på konstgjord väg met t ex, värme, olja eller bestrålning av olika slag för att bli mer attraktiva. Vill man bara ha helt naturliga stenar i sina smycken är granat en rätt så säker sten att använda. Det gäller dock alltid att se upp, nya metoder för behandlingar utvecklas hela tiden och vill du veta säkert att dina smycken och ädelstenar verkligen är vad som sades vid försäljningen så be en gemmolog titta på dem!
Ädelstensakademin utfärdar intyg och värderingar för smycken och ädelstenar som är till nytta vid försäkringsärenden, boupteckningar eller eventuell försäljning. Hör av dig till oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig!

Ställ gärna frågor och lämna synpunkter här:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln