Bra böcker om Svensk järnhanteringshistoria

Hildebrand, Attman och Fritz böcker ger en mycket bra bild av svensk järnhanteringshistoria från 1600-talet fram till våra dagar. Hildebrand, Attman och Fritz böcker ger en mycket bra bild av svensk järnhanteringshistoria från 1600-talet fram till våra dagar.
Järnhantering har en mycket lång historia i Sverige. Landet skulle inte se ut som det gör utan den åverkan brytning och förädling av järn haft genom historien. Röda jorden i Riddarhyttan och Lapphyttans masugn i Norberg är bara två exempel på tidig industri och teknikutveckling vilken drivit den västerländska civilisationen framåt.
Visst har järnframställning förekommit i många andra delar av världen, beroende på hur man definerar vissa teknikaliteter kan Kina ha varit först med masugnen och Indien med stångsmidet men det är i europa dessa tekniker får en samhällsförändrande påverkan vilken i sin tur leder till den utveckling som påverkat hela världen till hur den ser ut idag. Sverige är och har länge varit en viktig producent av råvaror till europas och världens utveckling. Vill man lära och veta mer om den svenska järnhanteringens utveckling så publicerade Jernkontoret från slutet på 80-talet till mitten av 90-talet några utmärkta böcker på ämnet. De är skrivna av Karl-Gustav Hildebrand, Artur Attman och Martin Fritz. Böckerna är välskrivna, innehåller en hel del illustrationer och foton och är lättilgängliga samtidigt som de även är informativa för folk som är väl insatta i svensk gruv och järnhanteringshistoria.
Böckerna behandlar 1600 talet och framåt, vill man fördjupa sig ytterligare så är bokverket "Fagerstabrukens Historia" ett standardverk vilket skrivits av bland andra ovannämnda Hildebrand och Attman.
Vill man lära mer om tidigare järnframställning under t ex medeltiden rekomenderas böcker av Nils Björkenstam.

Det är mycket tack vare vår långa gruvbrytnings och järnframställningstradition som Sverige idag är en såpass ledande gruvnation. Vad gäller t ex järn, guld och koppar är Sverige viktigaste producenten i europa och potentialen för utvecklad gruvbrytning är stor. Jämför man med många andra länder som har liknande fyndigheter så är det lätt att se att Sverige har betydligt högre krav och bättre kontroll på miljöpåverkan och arbetsförhållanden än många andra länder,
därmed inte sagt att det inte kan bli ännu bättre. (det är hemsidesleverantören hemsida24 som gör att textstorleken helt plötsligt är mindre utan att jag kan påverka detta, detta har hänt förut och är mycket tröttsamt)
 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln