Poly - Mikro - Krypto???

De allra flesta cabochonmaterial är opaka och består av mängder av små sammanflätade kristaller vilka inte är synliga för blotta ögat. I motsats till ädelstenar som slipas av stora fina transparenta kristaller så slipas dessa material vanligen flatbottnade och med rundade ovansidor för att lyfta färger och mönster samt bli enkla att infatta. Polykristallina material består just av många små kristaller (poly = flera/många)
Är de ingående kristallerna så små att de inte ens går att se med ett normalt gemmologiskt mikroskop är materialet mikrokristallint, exempel på det är jaspis och agat. Anar man kristallerna i mikroskop med lägre förstoring eller med 10x lupp så är materialet kryptokristallint, till exempel nefrit.

I viss litteratur som t ex Peter Reads "Gemmology" betyder mikro och krypto samma sak men i t ex GIAs undervisningsmaterial görs samma skillnad jag gjort ovan.
Alla som sett ett kryptokristallint material som t ex nefrit och jämfört det med t ex kalcedon inser att det krävs en distinktion mellan hur materialens struktur beskrivs och att det dessutom inte är särskillt svårt att skilja krypto och mikrokristallina mateial åt.


 
Etiketter: gemmologi

Kommentarer välkommnas här:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Ämnesord i bloggen: