G vs1 = G vs1 = G vs1?

Slipade diamanter studeras noggrant för att ges rätt gradering för färg, klarhet och slipning. Terminologin för färg och klarhet känner vi igen som bokstavs och sifferkombinationer. Vs=very small, D=färglös osv. Ser ju enkelt ut men varför stämmer inte graderingscertifikat från olika institut alltid med varandra? Till exempel får EGL mycket kritik för att de påstås övergradera stenar. Det förekommer till och med att handlare köper GIA cert stenar och sänder dem till EGL för att de vet att de får ett certifikat med högre gradering. 

 

Det är dock så att EGL inte alls övergraderar stenar. EGL har andra definitioner än t ex GIA. Även någorlunda insatta diamantkunder känner till hur diamanter graderas och köper hellre en vs än en si sten utan att veta att graderingen kan skilja en hel del beroende på vem som gjort den och vilken standard som använts. Diamantgraderingsstandarder och terminologi är inte pattenterad och det är faktiskt så att vem som helst får kalla vilken sten som hellst för t ex Fl/D. Det är alltså i stort sett omöjligt att stämma någon för felaktig gradering om det inte finns en skriftlig överenskommelse kring vilken standrad som gäller.

 

Den idag vanligen använda terminologin för diamantgradring togs fram av GIA på 1950-talet, det arbetades länge för en standardisering av graderingskriter mellan GIA, Scan DN, IDC, HRD, CIBJO och flera andra. 1995 fastställdes dock en ISO standard för diamantgradering, ISO/TR 11211:1995. Denna standard återkommer i CIBJOs PAS 1048-1 och PAS 1048-2. Dessa standarder är bra och det är svårt att se något skäl alls att inte föjla CIBJOs standard för diamantgradering.


Det finns dock annan bra graderingsterminologi, AGS, American Gem Society, använder ett siffrersystem vilket är översättningsbart till övrig standard vad gäller färg och klarhet. AGS har dessutom utveklat instrument för gradering av slipningen, ASET, AGS har precis som den Ryska TU standarden (TU standard motsvarar ISO) betydligt högre och mer detaljerade krav på bedömning av slipningens nivå och kvalitet.

 

Köp inte sten utan att ha tillräcklig egen kunskap eller konsultera någon som verkligen kan ämnet!

 

(ASET är fantastiskt - mer info kommer!)

 

Jan O Asplund FGA, DGA

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln